Husk at indberette renter fra fælleslånet

Husk at indberette renter fra jeres boligforenings fælleslån. Renteudgifter på jeres fælleslån bliver ikke automatisk indberettet til Skat. Det skal du selv huske. En forudsætning for fradragsret er, at fælleslånet er anvendt til finansiering af renoveringsaktiviteter som nyt tag, nye vinduer eller istandsættelse af kloak – eller vandledninger.

ejendomsadministration_vest_administrationen_faelleslaan

 

Renteudgifterne skal være fordelt på ejerne
For at du kan få fradrag for dine renteudgifter – SKAL gælden og renteudgifterne være fordelt ud blandt ejerne – gælden skal med andre ord være tilknyttet jer som enkelte personer. Vi har som administrationsselskab ikke adgang til jeres cpr-numre, så derfor vil det ikke være praktisk muligt for os at indberette renteudgiften til skattevæsenet. Men vi udarbejder et særskilt regnskab for jeres fælleslån, heri er renteudgifterne delt ud på hver enkelt ejer.

 

Fordelingstal klar ultimo januar/primo februar
Vores regnskabsafdeling arbejder i øjeblikket på højtryk med fordelingstallene. Vi regner med, at de vil blive sendt ud til jer sidst i januar eller i starten af februar. Tallene vil også komme til at ligge på jeres foreningshjemmeside.

 

Mere om valg af fælleslån
Fælleslån optaget af ejerforeningen er en meget almindelig måde at finansiere renoveringer i ejendommen på. Ved planlægning af større vedligeholdelsesarbejder skal ejerforeningens økonomiske forhold være afklaret, inden arbejdet sættes i gang. Hvis arbejdet ikke kan finansieres over fællesudgifterne, må foreningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager et realkreditlån eller banklån, eller at ejerforeningen optager et fælleslån.

Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Typisk er det banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer. Hvert medlem har derefter mulighed for at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstal.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator
Er du i tvivl om, hvor meget du kan trække fra, er du altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator.

Hos jeres ejendomsadministrator kan du også få rådgivning om finansieringsmuligheder til jeres næste byggeprojekt.
Oversigt over medarbejdere.

 

Få mere at vide på SKAT.dk
Årsopgørelsen er klar den 14. marts se forløbet.

 

Læs også artiklen

Fælleslån god løsning for ejerforeningerwww.ejerportal.dk

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: