Værd at vide om skimmelsvamp

Lodne vægge med grønt og brunligt mug dukker pludselig en dag op bag tapetet. Æv skimmelsvamp! Men hvordan opstår det, og hvordan kommer vi det til livs? Hos Vest Administrationen får vi jævnligt henvendelser fra vores foreninger om problemer med skimmelsvamp.

ejendomsadministration_vest_administration_skimmel

 

Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp er ganske små, såkaldte mikroorganismer. De findes overalt i naturen og spreder deres sporer som pollen primært i maj-juni og slutter først i oktober-november. I lejligheder og huse vokser skimmelsvamp på organiske materialer, fx træ og tapet. Typisk skyldes skimmelsvamp angreb fugt, eksempelvis utæthed fra vandrør og mangelfuld luftcirkulation. De typiske steder for forekomst af skimmelsvamp er ved brusenichen, omkring vinduer, ved radiatorer, på fugtige vægge og alle steder med høj grad af fugtighed og kondens.

I ældre boliger kan skimmelsvamp skyldes mangel på isolering, fugt fra en gammel vandskade, et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften har nemlig en tilbøjelighed til at sætte sig på de kolde vægge som kondens, da luften er varmere end de kolde ydervægge. Her er det derfor ekstra vigtigt at sørge for at lufte ud for at holde boligen tør.

 

Undgå skimmelsvamp i ejendommen
Du får her en række tips til, hvordan I kan undgå skimmelsvamp. Det vigtigste er at holde jeres hus/ejendom tør. Det kan I gøre ved at:

• Holde taget tæt
• Reparere vandskader hurtigt
• Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde
• Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt
• Reparere fuger og revner i facader og fundamenter

 

Undgå skimmelsvamp i lejligheden
Vækst af skimmelsvamp skyldes ofte fugt, der kommer indefra. Det kan være fra badning, madlavning, tørring af tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle tips til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

• Luft kraftigt og jævnligt ud – især i badeværelse, køkken og soveværelser
• Tænd emhætten, når du laver mad
• Luk døren til badeværelset, når du er i bad
• Rens emhætten og udsugningen i badeværelset og tjek, at de virker ordentligt
• Hæng ikke tøj til tørre i boligen
• Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til
• Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
• Sørg for jævn opvarmning af alle rum i den kolde sæson
• Sørg for, at fuger omkring vinduerne er tætte

 

Fjernelse af skimmelsvamp
Mindre angreb i vindueskarme og badeværelse kan ofte fjernes ved blot at vaske skimmelsvampen af med rodalon, klorin eller mere professionelle svampemidler som Hysan. Er der tale om større angreb af skimmelsvamp, er der flere metoder til fjernelse. Få eventuelt et professionelt firma som Goritas ud for at kigge på jeres skade. De kan stå for hele processen. Er der tale om fx et større angreb på vægge i en lejlighed, vil de starte med at tage en måling af luftfugtigheden, samt få konstateret, hvad der forårsager skimmelsvampen. Ved større angreb vil det være nødvendigt at fjerne tapetet i det angrebne område og foretage en grundig rengøring og rensning. Sørg også for grundig rengøring og støvsugning for at fjerne svampepollen.

 

Symptomer på skimmelsvamp
Skimmelsvamp kan være sundhedsskadeligt, og ved større forekomster kan det give allergilignende reaktioner med symptomer som fx:

• Slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg
• Hovedpinegener
• Udtalt træthed
• Koncentrationsbesvær
• Svimmelhed
• Kvalme
• Hudirritationer
• Influenzalignende ømhed i led
• Luftvejsinfektioner
• Allergi

Få eventuelt lavet en priktest hos din læge, hvis du oplever ovenstående symptomer.

 

Hvad dækker forsikringen?
En almindelig svampeskadeforsikring dækker IKKE skimmelsvamp kun følgeskader af vandskade. Vores anbefaling er, at du kontakter jeres ejendomsadministrator i tilfælde af skimmelsvamp for at tjekke jeres eventuelle forsikringsdækning i den givne sag.

 

Hvem betaler?
I de fleste tilfælde af skimmelsvamp indendørs, vil det være beboeren selv, der står for at dække omkostningerne. Hvis det kan konstateres, at angrebet skyldes bygningen, vil det være foreningen. Reglerne er forskellige fra forening til forening, så også her anbefaler vi, at du kontakter jeres ejendomsadministrator.

Oversigt over medarbejdere.

 

Kilder til artiklen
Bolius er den primære kilde til denne artikel.

Goritas: Læs materiale fra vores gå-hjem-møde den 5. september 2014, hvor vi havde Goritas til holde oplæg om skimmelsvamp.

 

Lyst til at gå mere i dybden

Astma-Allergi Forbundet
Hent brochuren Er din bolig muggen Brochure fra Statens Byggeforskningsinstitut
Læs mere om på BYG-ERFAs hjemmeside
Du kan også hente information i pjecen fra Sundhedsstyrelsen

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: