Hvordan stiller du det gode forslag til generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er en unik mulighed for at få din stemme hørt og udøve din demokratiske stemmeret. Brænder du inde med en god idé, er det muligt her at få den bragt til torvs og afprøvet, om den kan blive realiseret. Det kan være ændringer til vedtægterne, ønsker om fælles vedligeholdelsesdage, maling af stakittet eller nye vinduer i hele ejendommen. Men hvordan får du stillet dit forslag, så det er klart til afstemning?

 

Er der regler for, hvordan et forslag skal formuleres?
Der eksisterer ikke regler for, hvordan et forslag skal formuleres, men hos Vest Administrationen følger vi de regler, der er udstukket af ABF. De anbefaler, at et godt forslag indeholder informationer som:

• Forslagsstillers fulde navn, adresse eller andelsnummer
• Dato. Det sikrer, at forslaget er stillet i rette tid.
• Det er forslagsstillers opgave at formulere en skriftlig begrundelse for forslaget eventuelt med bilag, så emnet er tilstrækkeligt belyst inden vedtagelse. Forslaget skal formuleres, så andelshaverne kan stemme enten ”ja” eller ”nej” til forslaget.

 

3 typer forslag
1. Harmløse forslag, der kan stemmes ”ja” og ”nej” til. Det kan for eksempel være farven på stakittet eller vedtagelsen af fælles  arbejdsdage.

2. Vedtægtsændringer eller større renoveringsarbejder. Vedtægtsændringer – her er det vigtigt, at den præcise formulering foreligger på generalforsamlingen. Vedrører forslaget et større renoveringsarbejde, anbefaler vi, at forslaget indeholder et gennemarbejdet materiale.

3. Opløsning af foreningen.

 

Hvordan bliver et forslag godkendt?
Forslag af type 1: Her skal flere stemme ”ja” end ”nej,” og mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslag af type 2: Her kræves det, at 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af dem stemmer ”ja.”

Forslag af type 3: Handler om foreningens opløsning, og det kræver 4/5 af de stemmeberettigede.

Ovenstående vil være den typiske fremgangsmåde, men der kan være forskel i jeres forenings vedtægter.  I de tilfælde vil det være jeres vedtægter, I skal følge.

 

MØD OP – ellers bliver det dyrt!
Det er ikke nok, at forslaget er formuleret korrekt og indleveret til tiden. Det kræver også, at der er nok stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke det er tilfældet, vil det være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det koster både tid og penge. Derfor vil vi anbefale, at du MØDER OP og tager dine naboer med. Alternativt få fuldmagter fra dem, der ikke har mulighed for at deltage.

 

Har du spørgsmål
Kontakt jeres ejendomsadministrator, hvis du har spørgsmål.

Oversigt over medarbejdere.

 

« Tilbage til oversigt

 

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: