Har I styr på quorumreglerne?

Quorum? Måske har du helt styr på både ordets betydning, og hvad reglerne omfatter. Hvis du sidder og tænker; ahh den må jeg nok lige ha’ opdateret, kan vi afsløre en lille bid her. Quorum – angiver det minimusantal af medlemmer, der skal være til stede i en forening eller en bestyrelse, for at en afstemning er gyldig.

 

Beslutninger og forslag
I jeres forenings vedtægter kan I læse om reglerne for, hvordan beslutninger og forslag stemmes igennem på generalforsamlingen. læs også artiklen “Hvordan stiller du det gode forslag”. Ofte vil den være at finde i vedtægternes paragraf § 24 eller § 25. Der kan være angivet forskellige regler afhængig af typen af beslutninger og forslag. Det hører til en af dirigentens opgaver at sikre, at quorum er opfyldt.

Hos Vest Administrationen følger vi standardreglerne inden for området. Heraf fremgår det, at mindst 1/5 af de stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen, for at den er beslutningsdygtig. Ved særlige beslutninger skal 2/3 af de stemmeberettigede være til stede.

I mange foreninger foreskriver vedtægten ofte quorum ved ”almindelige beslutninger,” således at mindst 20 % af medlemmerne skal være fremmødt/til stede/repræsenteret – eventuelle fuldmagter vil også indgå i optællingen. Som ”almindelige beslutninger” betragtes:

– Godkendelse af beretning
– Godkendelse af regnskab
– Godkendelse af driftsbudgetter og – eventuelt indenfor den i vedtægten fastlagte procentgrænse – beslutning om forhøjelse af boligafgiften
– Visse typer af forslag
– Valg

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator
Ønsker du at gå i dybden eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator.

Oversigt over medarbejdere.

 

Kilder:
Læs mere på www.abf.dk omkring Quorumreglen generalforsamling
Læs også difinitionen på www.wikipedia.dk

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: