Ejendomsadministration: Overdragelse af andelsboliger

Til ejendomsadministration hører også processen omkring overdragelse, køb og salg af andelsboliger. ”Hos Vest Administrationen har vi en fast step by step procedure, der sikrer at salget af en andelsbolig sker i overensstemmelse med gældende regler og praksis i foreningen. Det gælder lige fra udarbejdelse og fremsendelse af overdragelsesaftalen, afregning af provenuet samt kommunikation med de involverede parter – herunder sælger/køber, bestyrelsen, banker og evt. ejendomsmægler m.v. Vi holder naturligvis skarpt øje med, at alle relevante deadlines overholdes i den forbindelse,” fortæller ejendomsadministratorassistent, Vijitha ’Viji’ Nagarajah.

 

Stor ekspertise i køb og salg af andelsboliger

Hos Vest Administrationen A/S har vi to medarbejdere, der tager sig af vores andelsboligforeningers ca. 300 årlige handler. Udover Viji sidder ejendomsadministrator, Katja Troensegaard Qvist, også med køb og salg af andelsboliger. ”Katja og jeg kommer på banen, når en andelshaver ønsker at sælge sin andelsbolig. Vi får besked enten via foreningens hjemmeside, ejendomsadministrator eller sælger selv,” siger Viji.

 

Krav og regler

Viji og Katja følger altid op på om der i sælgers andelsboligforening er specifikke krav og regler i forbindelse med salget, eksempelvis vedrørende eventuelle ventelister, udarbejdelse af vurderingsrapport samt el- og VVS- tjek. Først når alle de nødvendige krav er opfyldt, tages det næste skridt i salgsprocessen.

 

Udarbejdelse af overdragelsesaftale

Til udarbejdelse af selve overdragelsesaftalen skal der bruges en række informationer. Som sælger er du selv ansvarlig for at videregive disse til Viji og Katja. Derudover skal sælger udlevere en række dokumenter til køber. På foreningens hjemmeside vil dokumenterne let kunne hentes.

”Katja og jeg har udarbejdet en “god-hjælp-til-dit-salg” mail, som vi sender til sælger. Den indeholder oplysninger omkring salgsprocessen, og hjælper sælger godt i gang med det videre forløb,” fortæller Viji.

Mailen indeholder følgende liste over relevante oplysninger, som sælger skal sende til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftalen:

• Købers navn
• Købers adresse
• Købers telefonnummer
• Købers e-mailadresse
• Overtagelsesdagen (enten den 1. eller den 15. i en måned – dog tidligst en måned frem)
• Købsprisen (herunder eventuel vurderingsrapport med specifikation af forbedringer, løsøre mangler m.v.)
• Eventuelle særlige aftaler mellem sælger og køber

Derudover skal Vest Administrationen A/S inden overtagelsesdatoen have fremsendt andelsbeviset samt kontonummer til afregningen.

 

Normal ekspeditionstid

Hos Vest Administrationen A/S vil du normalt skulle regne med en ekspeditionstid på ca. 14 dage til udarbejdelsen af overdragelsesaftalen. Når aftalen er klar, vil den som udgangspunkt blive sendt pr. mail. ”Mange af vores foreninger benytter sig i dag af Penneo, som er en digital underskrift via NemId. Det er både nemt og går væsentligt hurtigere. Den digitale underskrift er naturligvis lige så gyldig som en underskrift på papir,” siger Viji.

Første del af købesummen afregnes allerede på overtagelsesdatoen. Når salget er afsluttet, og eventuelle udeståender mellem køber og sælger er afklaret, bliver 2. rate (typisk kr. 60.000) afregnet med eventuelle aftalte fradrag.

Som sælger skal du være opmærksom på, at der vil være mindre omkostninger forbundet med salget af din andelsbolig, blandt andet til udarbejdelse af et lovpligtigt nøgletalsskema for andelen, evt. afregning til panthaver mv. samt evt. hastesalg.

 

Hastesalg

”I nogle situationer kan der være behov for et hastesalg. Det er særligt omkring ferieperioder og helligdage, specielt op til jul og nu her, hvor sommerferieperioden er lige om hjørnet,” siger Viji og fortsætter ”Det kan vi naturligvis også godt klare,” slutter hun af med et smil.

 

Dokumenter til køber i forbindelse med andelssalg

Købers bank eller ejendomsmægler vil som regel bede om en række dokumenter forbindelse med købet af din andelsbolig. Alle dokumenterne findes på foreningens hjemmeside. Listen vil typisk indeholde:

– Vedtægter
– Budget
– Regnskaber
– Forsikringer
– Generalforsamlingsreferater
– Husorden
– Regler for husdyrhold
– Forestående planer som renoveringsprojekter eller kommende byfornyelse

 

Fakta om Vijitha Nagarajah

Vijitha Nagarajah er uddannet Finansøkonom og fik ansættelse hos Vest Administrationen A/S straks efter færdiggørelsen af sin uddannelse. Det er nu 5 ½ år siden. Den første periode fungerede hun som assistent for ejendomsadministratorerne, men fik hurtigt ansvaret for køb og salg af andelsboliger, som Viji nu sidder med på fuld tid på femte år.

 

ejendomsadministration

 

Behov for hjælp og sparring
Du er altid velkommen til at kontakte Vijitha Nagarajah eller hendes kollega Katja Troensegaard Qvist, hvis du har spørgsmål om køb og salg af andelsboliger.

Oversigt over medarbejdere.

 

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: