Tilskud til energirenovering!

Når du energirenoverer din bolig, kan du få betalt en del af udgiften. Som en del af Danmarks Klimaplan 2020  er energiselskaberne nemlig forpligtet til at skabe energibesparelser i energiforbruget, derfor opkøber de kWh-timer, som forbrugerne sparer efter en fuldført energirenovering. Alle, både private, ejerforeninger og andelsboligforeninger kan få tilskud. Ordningen kendes også under navnet CO2 tilskuddet. Formålet er at motivere til energireduktion og dermed mindske udledning af CO2. På portalen energitilskud.info finder du mere information om mulighederne for at søge om tilskud.

Som andelsboligforening tilbyder fx Andelsportal.dk at sørge for, at jeres andelsboligforening modtager et kontant tilskud til energirenovering, når en energiforbedrende renovering af jeres andelsboligforening udføres. De står for at indhente energitilskuddet via deres samarbejdspartner. Via samarbejdet sørger de for 30 øre for hver sparet kWh, som jeres energirenovering medfører.
Hvem kan få energitilskud?
Alle andelsboligforeninger, der skal energirenovere deres boligforening, kan indhente tilskuddet. Ansøgningen skal ske, inden selve energirenoveringen udføres. Tilskuddet gives nemlig ikke med tilbagevirkende kraft. Det har ingen betydning, hvor i landet andelsboligforeningen ligger, eller hvor el, gas eller fjernvarme indkøbes. Alle andelsboliger kan søge tilskud, skriver Andelsportalen.dk.

 

Hvilke former for renovering kan du få tilskud til?
– Udskiftning af vinduer og døre
– Efterisolering af etageadskillelse og/eller ydervægge
– Efterisolering af tagkonstruktion
– El besparelser
– Ventilationsanlæg
– Konvertering af varmekilder – fx radiatorer
– Tekniske komponenter
– Teknisk isolering af rør

Hvor meget I kan få i tilskud, og hvordan I søger om tilskud til energirenovering, kan I læse mere om på Andelsportal.dk.

 

Råd og vejledning før igangsættelse af renoverings- og byggesager
Hos Vest Administrationen hjælper vi jer gerne godt i gang med både større og mindre renoverings- og byggesager. Kontakt vores jurist og byggesagsansvarlig Lene Raahauge, hvis I har behov for råd og vejledning.

Lene Raahauge, cand.jur. og byggeansvarlig
lra@vestadm.com
Direkte tlf. 33280225

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: