Et byggesagsforløb hos Vest Administrationen

Inden I går i gang med et byggesagsforløb

Skal vi skifte taget? Er det mere relevant med nye faldstammer? Måske skulle vi få de fedeste tagterrasser i byen. Men hvad vil dét koste? Hvad siger vores tilstandsrapport, og er den opdateret? Spørgsmålene er ofte mange, inden et byggeri kan sættes i gang.

”En byggesag indeholder mange faser. Den starter enten med, at bestyrelsen selv henvender sig eller ved, at vi tager kontakt til foreningen, fordi vi kan se, at tiden er inde til, at de får udarbejdet en ny tilstandsrapport. Vores anbefaling er, at der udarbejdes en ny hvert femte år, og at foreningen får en uvildig rådgiver til at udfærdige den. Vest Administrationen A/S har mange års erfaring at trække på, og en fast procedure, der sikrer, at projektet kommer sikkert i havn,” udtaler Vest Administrationens nye byggesagsansvarlige, Lene Raahauge.

Før byggeriet kan sættes i gang

Valg af rådgiver
”Noget af det vigtigste er, at man har tillid til sin rådgiver,” påpeger Lene. Valget af rådgiver er op til bestyrelsen. ”Vi går ikke ind og anbefaler en bestemt rådgiver, men anbefaler i stedet, at man tjekker deres referencer,” siger hun.

Udarbejdelse af tilstandsrapport
Kontakten til og valget af den byggetekniske rådgiver står bestyrelsen for. Sammen tager de en dialog om ønsker og muligheder. Den byggetekniske rådgiver gennemgår ejendommen og udfærdiger herefter sin rapport med angivelse af, hvad han/hun, ud fra sin sagkyndige vurdering, mener, vil være nødvendige tiltag, og hvad der eventuelt kan vente – hensigtsmæssige tiltag. Tilstandsrapporten indeholder også et estimeret prisoverslag.

Budget- og dialogmøde hos Vest Administrationen
Vest Administrationen udarbejder herefter forslag til budget med udgangspunkt i foreningens almindelige driftøkonomi. Tilstandsrapport og økonomi bliver præsenteret for bestyrelsen på et møde hos Vest Administrationen, hvor der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Beboermøde i foreningen
”Når bestyrelsen er klar til at fremlægge sine forslag til et byggeprojekt for resten af foreningen, anbefaler vi, at der bliver indkaldt til et beboermøde. Vi har stor succes med lige præcis den del. På mødet tages der nemlig ingen beslutninger. Rådgiveren gennemgår tilstandsrapporten med forslag til de nødvendige renoveringsopgaver. Jeg gennemgår de økonomiske aspekter samt finansieringsmuligheder. For andelsboliger går vi helt ned på lejlighedsniveau og giver et bud på en eventuel boligafgiftsstigning samt et bud på, hvad det vil betyde for andelskronen. Alle har mulighed for at komme til orde og stille spørgsmål, det er med til at give et større fælles ejerskab af projektet,” fortæller Lene.

Vest Administrationen står for alt det praktiske
Mødeindkaldelse, opfølgning og styringen af debatten står vi for i Vest Administrationen.

Vedtagelse på generalforsamlingen
Byggeriet kan først sættes i gang, når det er vedtaget på generalforsamlingen.

Under byggeriet

Styr på alle dokumenter
”Når byggeriet går i gang har vi sikret, at alle de aftaler, som foreningen indgår, med teknisk rådgiver, entreprenør mv., er i overensstemmelse med gældende regler, og at de indeholder det aftalte. Vi får tegnet relevante forsikringer, sat gang i den aftalte finansiering samt sikret, at alle dokumenter er blevet underskrevet af alle parter,” siger Lene.

Byggeriet og økonomien følges nøje
Byggereferaterne gennemlæses af Lene for, at hun hele tiden kan holde et vågent øje med byggeriet, hvis der skulle ske uforudsete ting, der giver ekstra arbejde og således ekstra regninger for foreningen. På samme måde følger hun også byggeregnskabet og økonomien nøje for at sikre, at den økonomiske ramme, der er vedtaget på generalforsamlingen, bliver overholdt.

Afslutning af byggeriet
Når de sidste håndværkere har forladt byggepladsen, den sidste gennemgang af mangler er foretaget, og de sidste fakturaer er anvist og betalt, udarbejdes det endelige byggeregnskab. Byggeregnskabet sendes til godkendelse hos bestyrelsen og er herefter klart til at blive fremsendt til beboerne.

Book et møde og kom godt igang med jeres byggesag

Står I overfor et byggeprojekt og vil høre mere om forløbet i en byggesag, er I naturligvis velkomne til at booke et møde med vores byggesagsansvarlig, cand.jur. Lene Raahauge.

E-mail: lra@vestadm.com
Telefon: 33 28 02 25

 

Gå i dybden
Kig under fanen byggestyring for at finde flere tips til jeres byggesag.

 

Læs også artiklerne:

Tilstandsrapporten – hvad skal den indeholde

Brug tid på dialog i byggeprojektets planlægningsfase – AB Husumgade 4

Kom godt fra start – AB Ordrupvej 35 A-F.

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: