Modernisering af ejerlejlighedsloven

Ejerlejlighedsloven

Tid til modernisering af Ejerlejlighedsloven

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har meldt ud, at han nedsætter et udvalg, der skal gennemgå ejerlejlighedsloven og komme med anbefalinger til, hvor den kan moderniseres. Loven fylder snart 50 år og regulerer, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder, og den opstiller nogle grundlæggende regler for ejerforeninger.

”Ejerlejlighedsloven regulerer en stor del af boligerne på markedet og har betydning for en stor del af den danske befolkning. Det er derfor vigtigt, at loven er sammenhængende og let at forstå, og at den er tilpasset den tid, vi lever i. Udvalget skal bl.a. kigge på muligheder og konsekvenser, ved at andelsboligforeninger får adgang til at omdanne deres andelsboliger til ejerboliger,” udtaler Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Nyt udkast af ejerlejlighedsloven klar inden 1. okt. 2017

Ejerlejlighedsloven indeholder i dag et forbud mod omdannelse af andelsboligforeninger til ejerboliger. Udvalget vil blive bredt sammensat af repræsentanter fra relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige. Udvalget skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov, inden 1. oktober 2017

Ejendomsforeningen Danmark ser positivt på tiltaget

Den tilkendegiver, at foreningen gerne vil bidrage til udvalgets arbejde. Direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Lars Brondt udtaler i en pressemeddelelse på foreningens hjemmeside: ”Selvom ejerlejligheder som ejendomsbegreb er relativt nyt, så er udviklingen på boligmarkedet gået stærkt, og der er et stort behov for at modernisere lovgivningen. Vi har derfor henvendt os til Troels Lund Poulsen, da vi gerne vil bidrage i det kommende udvalg, som skal se nærmere på de gældende regler på området og komme med konkrete anbefalinger til en moderniseret Ejerlejlighedslov.”

Foreningen repræsenterer blandt andet de ejendomsadministratorer, som til daglig arbejder med reglerne på vegne af landets ejerforeninger. Samtidig er Ejendomsforeningen Danmark sekretariat for Ejerlejlighedernes Landsforening.

Katalog med ideer til Ejerlejlighedsloven

Ejendomsforeningen Danmark har sammen med Ejerlejlighedernes Landsforening udarbejdet et katalog med forslag til ændringer til Ejerlejlighedsloven. Her er der blandt andet fokus på en modernisering af den såkaldte normalvedtægt. Ejerforeninger, der ikke har egne vedtægter, er underlagt normalvedtægten. Den seneste normalvedtægt er gældende i foreninger, der er stiftet efter den 1. januar 2005.

Du kan læse mere om de omtalte ændringsforslag i det samlede katalog fra Ejendomsforeningen Danmark.

Gå i dybden og læs mere om Ejerlejlighedsloven

Erhverves- og Vækstministeriet: Nyheder – ejerlejlighedsloven
Ejendomsforeningen Danmark: Positivt at udvalg sætter ejerlejligheder under lup
Ejendomsforeningen Danmark: Forslag til modernisering af ejerlejlighedsloven og normalvedtægten

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: