Ny gårdhave kvit og frit i Københavns Kommune

Ny gårdhave kvit og frit i Københavns Kommune

Ny gårdhave kvit og frit i Københavns Kommune

Gårdhave til boligforeningen

Savner I en grøn oase med træer, græsplane og plads til, at børnene kan lege? Og er jeres forenings baggård gammel og nedslidt? I Københavns Kommune er det faktisk muligt at søge om at få renoveret jeres baggård gratis. Tiltaget er en del af Københavns Kommunes byfornyelsesstøtte og dækker, i modsætning til almindelig byfornyelse, hvor man maksimalt får dækket op til 1/3 af udgifterne, alle udgifter til etablering af en fælles gårdhave.

Ti gårdhaver i København renoveres årligt

Københavns Kommune har som mål at renovere omkring ti gårdhaver hvert år. For at blive en af de ti gårdhaver skal man selv ansøge om renoveringen. Blandt de ansøgninger, som kommunen modtager, udvælges de gårdhaver, der skal renoveres på baggrund af, hvor stort behovet er. For at komme i betragtning til at få renoveret gårdhaven gratis, er det en forudsætning, at den eksisterende gårdhave er i utilfredsstillende stand. Det er typisk baggårde, der er i dårlig forfatning, som vil blive prioriteret. Dette indbefatter også baggårde, der er mest udsatte for oversvømmelser ved skybrud. Ifølge Københavns Kommune vil renoveringen ofte være af en hel karrés baggård, og ikke blot de enkelte ejendommes. Da andelsboligforeninger ikke nødvendigvis ejer en hel karré selv men måske kun én ejendom i karréen, kan det derfor være nødvendigt at nå til enighed om renoveringen med de øvrige beboere, for at gårdhaverenoveringen kan finde sted.

Planlægning og anlægning af den nye gårdhave

Hvis karréen får tilkendt gårdhaverenovering, begynder selve dialogen mellem kommune og beboere om, hvordan den kommende gårdhave skal udformes. Det sker blandt andet gennem informationsmøder, hvor kommunen og beboerne i samarbejde med en rådgiver planlægger gårdhaven. Kommunen udvælger en totalrådgiver til at stå for processen. Planlægningsfasen tager ifølge Københavns Kommune typisk omkring et halvt år, hvorefter selve renoveringen kan påbegyndes. Kommunen estimerer, at der går omkring to år fra det første informationsmøde, til gårdhaven er færdig.

Hvad betaler Københavns Kommune i tilskud til en gårdhave?

Københavns Kommune dækker alle udgifter, der forekommer i forbindelse med etableringen af den nye gårdhave. Dette inkluderer blandt andet projektering og udarbejdelse af forslag til den nye gårdhave. Derudover betaler Københavns Kommune for både anlægsarbejdet og tilsynet med anlægsarbejdet. Selve renoveringen kan eksempelvis bestå af nedrivning af gamle skure og plankeværk, anlægning og etablering af den nye gårdhave, samt også ny beplantning og installation af gårdhavebelysning. Desuden vil baggårdsrenoveringen også have som mål at lede så meget regnvand væk fra gården som muligt. Boligerne bliver derved mere modstandsdygtige overfor skybrud. Efter renoveringen er det beboernes eget ansvar at vedligeholde gårdhaven. Kommunen kræver, at der oprettes et gårdlaug, hvis formål er at varetage fremtidige vedligeholdelsesopgaver af gårdhaven.

Kilder
Københavns Kommune: www.kk.dk/gaardhaver
Københavns Kommune: www.kk.dk/byfornyelse
Andelsboligportal.dk: www.andelsportal.dk/nyheder/gratis-renovering-gaardhaver/

 

Book et møde og kom godt i gang med jeres gårdhave

Lad Vest Administrationen stå for alt det praktiske forbundet med indkaldelse til de indledende møder og kontakt til Københavns Kommune. Alt hvad du skal gøre er at gribe fat i vores byggesagsansvarlige cand.jur. Lene Raahauge.

Telefon: 33 28 02 25
Email: lra@vestadm.com

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: