5 spørgsmål du bør stille dig selv, inden du træder ind i bestyrelsen

Før du træder ind i en bestyrelse, bør du overveje situationen grundigt. Jeg har selv deltaget i bestyrelsen i andelsboligforening, og der er fem spørgsmål, jeg vil anbefale, at man stiller sig selv, inden man går ind i en bestyrelse. påpeger Camilla Kiss Bache.
Få Camillas fem spørgsmål:

 

1. Hvordan er foreningens aktuelle finansielle situation, og hvordan har de økonomiske resultater været de seneste 3 år?

Hvis foreningen ikke klarer sig specielt godt, bør du overveje, hvordan mulighederne er for at vende udviklingen, og om du har den nødvendige tid, ønsker og kompetencer til at bidrage til denne proces.

 

2. Hvor stort et antal personer sidder i bestyrelsen?

Er der komitéer, og hvordan er forholdet mellem formanden og resten af bestyrelsen?

 

3. Har foreningen grundigt overvejet bestyrelsens sammensætning?

Hvordan arbejder bestyrelsen på at finde nye bestyrelsesmedlemmer?

 

4. Hvilken forsikringsdækning er der for bestyrelsen?

 

5. Har du den fornødne erfaring/viden til at bidrage til, at bestyrelsen tager de rigtige beslutninger?

 

Kilde: Forsikringsmægler Camilla Kiss Bach fra Willes Towers Watson

 

5 gode råd til eksisterende bestyrelsesmedlemmer

Camilla har også gode råd til dig, der allerede har påtaget dig et bestyrelsesansvar.

 

1. Stil de nødvendige spørgsmål og husk at føre til protokol/referat

Bestyrelsesmedlemmer stiller ofte ikke de oplagte og nødvendige spørgsmål til bestyrelsesmøderne, fordi de føler, at de ”bør” kende svaret. Et dygtigt bestyrelsesmedlem tør stille alle slags spørgsmål og holder fast i at få en (god) forklaring på tingene og sammenhængen. Det er vigtigt, at der laves et grundigt referat af bestyrelsesmøderne.

 

2. Lær foreningen bedre at kende

Indsigt i – og forståelse af – foreningen og dens omverden er forhold, der er helt afgørende for bestyrelsesarbejdet.

 

3. Bestyrelsen har en handlepligt

Bestyrelsen bør reagere på forhold, der er kritisable. For eksempel bør bestyrelsen reagere på beslutninger, der viser sig at være til ulempe for foreningen – også selvom de er truffet af en tidligere bestyrelse.

 

4. Professionel rådgivning fritager ikke bestyrelsen for ansvar

Mange bestyrelsesmedlemmer overvurderer betydningen af den fortrolighed og ”blåstempling,” det giver at vise en rådgivende advokat/administrator visse dokumenter. Ligeledes bør bestyrelsen altid forholde sig kritisk til rådgivning udefra.

 

5. Lyt til medlemmerne/generalforsamlingen

En god og konstruktiv debat/dialog med generalforsamlingen kan være medvirkende til at identificere og forhindre tab og deraf følgende erstatningskrav. Vær åben for varsling af oplagte risici.

 

Kilde: Forsikringsmægler Camilla Kiss Bach fra Willes Towers Watson.

 

« Tilbage til oversigt.

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: