Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

Bestryelsesansvars forsikring

Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter det enkelte bestyrelsesmedlem mod erstatningsansvar og risiko for formuetab som følge af ledelsesansvar. Forsikringsvilkårene / forsikringsbetingelserne kan imidlertid variere. Se efter forsikringssummen, den bør ikke være under 1 mio. kr. Undersøg også, hvordan forsikringen dækker omkostninger og udgifter til sagens afgørelse – typisk advokatomkostninger. Dækkes disse indenfor forsikringssummen eller ud over forsikringssummen? Står der intet i forsikringsbetingelserne om dækning af omkostninger til sagens afgørelse, er det positivt. Så dækkes omkostningerne nemlig ud over forsikringssummen, og så vil hele forsikringssummen være til rådighed til dækning af erstatningskravet.

I forsikringsbetingelserne bør der tydeligt stå, at forsikringen dækker både tidligere, nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 

Det bør du tjekke i forsikringen

Selvrisiko – vælg tilbud, hvor den ligger på mellem 2000 – 5000 kr. Fravælg tilbud, hvor der er tale om en procentdel af kravet.

Forsikringen bør dække fortidens synder, altså fejl og forsømmelser begået før forsikringens tegning. Dækning kan her som udgangspunkt opnås, når blot medlemmerne i bestyrelsen i forbindelse med tegningen kan erklære, at de ”intet kendskab har til krav på vej”.

 

Undtagelser, du bør få fjernet fra tilbud

– Rente eller kurstab, samt tab i forbindelse med låneomlægning

– Tidligere / fratrådte bestyrelsesmedlemmer

– Krav, der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer ved grov uagtsomhed har fremkaldt et formuetab

– Andelsforeningens eventuelle formuetab i tilfælde af bestyrelsens godkendelse af salg af andel til overpris

 

Ansvar ved byggeprojekter og vedligehold

Bestyrelsen har ansvaret for, at udførelsen af vedligeholdsarbejder på jeres ejendom udføres korrekt. Hvis det for eksempel kan bevises, at bestyrelsen ikke har været god nok til at styre et byggeprojekt, og det har medført, at budgettet blev overskredet, kan foreningens medlemmer i mange tilfælde kræve erstatning.

 

Spørg vores jurist og byggesagsansvarlig

Har du spørgsmål til, hvilke forsikringer I bør tegne i forbindelse med en byggesag, er du altid velkommen til at kontakte vores byggesagsansvarlige, jurist, Lene Raahauge til råds.

Kontakt os her.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Er du i tvivl om, hvilke forsikringer jeres forening har tegnet, og hvad de dækker, er du altid velkommen til at tage fat i jeres ejendomsadministrator. Oversigt over medarbejdere.

 

« Tilbage til oversigt.

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: