Byfornyelse

DER KAN VÆRE TILSKUD TIL RENOVERING I JERES FORENING

Der er gode muligheder for at få støtte til renoveringsprojekter via de mange forskellige byfornyelsespuljer, bygningspuljen og Energitilskud. Det kræver overblik og en god portion tålmodighed, da processen kan være lang, og der løbende er deadlines. Heldigvis har vi i Vest Administrationen erfaringen og kompetencerne til at hjælpe jer. Lige nu er følgende puljer åbne:

 

Bygningspuljen

Deadlines 2022

 

Københavns Kommune (læs mere HER

Deadlines 2022

  • 1. oktober: Energieffektivisering i områdefornyelserne
  • 3. oktober: Støjpuljen
  • 1. november: Bylivsgadepuljen
  • Løbende ansøgningsfrist: Toiletpuljen  

 

Deadlines 2023

  • 1. marts: Bygningsrenoveringspuljen  
  • 17. marts: Energieffektivisering gennem data
  • 1. april: Livscyklusanalyser
  • 19. april: Støjpulje
  • Løbende ansøgningsfrist: Toiletpuljen

 

Frederiksberg Kommune (læs mere HER)

  • Pt. ingen puljer åben

 

Du kan læse mere om byfornyelsespuljerne for Københavns Kommuner HER og Frederiksberg Kommune HER, og så kan vores byggesagsansvarlige, Lene, hjælpe jer. Hun har mere end 20 års erfaring, se mere HER.

Se mere om vores gode erfaringer med processen på byggeprojekter længere nede på siden eller læs mere om byggestyring HER.

VI VARETAGER ALLE PROJEKTTYPER

Vi hjælper jeres forening med alle typer byggeprojekter. Vest Administrationen har branchens største erfaring i byggestyring, og vi er kendt for at levere byggestyring, hvor budgetterne holder.

Lene Raahauge
Byggesagsansvarlig, Cand. Jur,
Juridisk kandidatuddannelse fra Københavns Universitet 33 28 02 25

MERE OM BYGGESTYRING

I Vest Administrationen har vi i mere end 30 år hjulpet vores kunder med byggestyring. Dele af den erfaring har vi samlet i guide, som du kan downloade. Du kan bl.a. læse om, hvad en byggesag typisk involverer, og hvordan vi hjælper jer sikkert igennem den med et budget, der holder og en leverance, der er i top.

 

BYGGEPROJEKTETS FORLØB

BESLUTNINGSPROCESSEN

På baggrund af en tilstandsrapport eller foreningens ønsker udarbejder den byggetekniske rådgiver et oplæg, som sammen med byggeadministratorens økonomiske oplæg er udgangspunktet for generalforsamlingens godkendelse.

Når rapporterne fra den byggetekniske rådgiver foreligger, udarbejder Vest Administrationen et budget ud fra foreningens aktuelle boligforeningsøkonomi. Her kan bestyrelsen se, hvordan en byggesag påvirker såvel foreningens økonomi samt den enkelte andelshavere/ejer. Samt i andelsboligforeninger om det vil påvirke andelsværdien.

Herefter inviterer Vest Administrationen bestyrelsen til et møde, hvor den byggetekniske rådgiver gennemgår tilstandsrapporten og vedligeholdelsesplanen for den tekniske del, og Vest Administrationen gennemgår økonomien samt forløbet i en byggesag. Med Vest Administrationens unikke værktøjer, har vi mulighed for på mødet at ændre i budgettet, således at det med det samme kan ses, hvilken forskel det gør økonomisk (både for foreningen og den enkelte beboer) at eksempelvis vælge èt vedligeholdelsesarbejde fremfor èt andet.

Vest Administrationen hjælper bestyrelsen med at afholde beboermøde, hvor alle kan stille byggetekniske spørgsmål og få afklaret økonomiske forhold - både for den enkelte beboer og for foreningen. Det sikrer et optimalt beslutningsgrundlag for alle.

En byggesag skal vedtages på generalforsamling. Med det forudgående beboermøde og ved et grundigt forarbejde sikrer Vest Administrationen, at alle vigtige aspekter er tænkt igennem før den endelige beslutning og ingen presses til at tage stilling til noget for tidligt.

BYGGEFASEN

Når selve arbejdet går igang har administrator en vigtig rolle i at holde styr på, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det aftale. Dette gøres sammen med den byggetekniske rådgiver. Derudover styrer administrator løbende økonomien, også sammen med den byggetekniske rådgiver. Som den gennemgående figur i et byggeprojekt er det også administrator, der har dialog med beboere, bygherre og deltager i byggemøder. Og i sidste ende står administrator for det afsluttende byggeregnskab.

BYGGETEKNISK RÅDGIVER

Den byggetekniske rådgiver er afgørende for et vellykket projekt. Vi har samlet nogle af de vigtigste råd til valg af byggeteknisk rådgiver, som I kan bruge til jeres næste projekt.

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapporten er forenings vigtigste redskab til at sikre en sund bygning.

ALTANER

Skal I også have altaner i jeres forening? Vest Administrationen kan hjælpe.

Cases

Vores kunder fortæller, hvorfor de er glade for Vest Administrationen

DET SIGER VORES KUNDER

VI GØR DET LET AT SKIFTE TIL VEST ADMINISTRATIONEN

Byggestyring kræver god planlægning og godt samarbejde fra alle parter. I Vest Administrationen har vi lang erfaring med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Læs mere om byggestyring i vores vidensbase.

VIDEN BYGGESTYRING

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.