TRANSPARENT OG MÅLSIKKER Byggestyring

VEDLIGEHOLDELSE ELLER NYETABLERING

VI HJÆLPER MED AT STYRE PROJEKTET SIKKERT I MÅL

I Vest Administrationen vil vi gerne gøre det nemt at være bestyrelse – det gør vi blandt andet ved at hjælpe bestyrelsen med at styre processen i byggesager. En byggesag har stor betydning for foreningen – såvel økonomisk som administrativt. Det er en kompliceret sag forbundet med et stort ansvar. Der er mange tråde at holde fast i og mange parters interesser, der skal koordineres. For bestyrelsen betyder det, at der skal være styr på de forskellige behov, som parterne har undervejs, og det er her Vest Administrationens byggesagsafdeling kan hjælpe. Vest Administrationen kan hjælpe med alle slags byggesager f.eks. vedligeholdelsesarbejder, som udskiftning af tag, nye vinduer, facader arbejder, VVS arbejder eller opsætning af altaner på ejendommen.

Vi hjælper også med byfornyelsesprojekter, hvor der er tilskud at hente. Der er også tilskud at hente via Energistyrelsen. Se mere HER for begge dele.

Se mere om vores gode erfaringer med processen på byggeprojekter længere nede på siden.

VI VARETAGER ALLE PROJEKTTYPER

Vi hjælper jeres forening med alle typer byggeprojekter. Vest Administrationen har branchens største erfaring i byggestyring, og vi er kendt for at levere byggestyring, hvor budgetterne holder.

Lene Raahauge
Byggesagsansvarlig, Cand. Jur,
Juridisk kandidatuddannelse fra Københavns Universitet 33 28 02 25

MERE OM BYGGESTYRING

I Vest Administrationen har vi i mere end 30 år hjulpet vores kunder med byggestyring. Dele af den erfaring har vi samlet i guide, som du kan downloade. Du kan bl.a. læse om, hvad en byggesag typisk involverer, og hvordan vi hjælper jer sikkert igennem den med et budget, der holder og en leverance, der er i top.

 

BYGGEPROJEKTETS FORLØB

BESLUTNINGSPROCESSEN

På baggrund af en tilstandsrapport eller foreningens ønsker udarbejder den byggetekniske rådgiver et oplæg, som sammen med byggeadministratorens økonomiske oplæg er udgangspunktet for generalforsamlingens godkendelse.

Når rapporterne fra den byggetekniske rådgiver foreligger, udarbejder Vest Administrationen et budget ud fra foreningens aktuelle boligforeningsøkonomi. Her kan bestyrelsen se, hvordan en byggesag påvirker såvel foreningens økonomi samt den enkelte andelshavere/ejer. Samt i andelsboligforeninger om det vil påvirke andelsværdien.

Herefter inviterer Vest Administrationen bestyrelsen til et møde, hvor den byggetekniske rådgiver gennemgår tilstandsrapporten og vedligeholdelsesplanen for den tekniske del, og Vest Administrationen gennemgår økonomien samt forløbet i en byggesag. Med Vest Administrationens unikke værktøjer, har vi mulighed for på mødet at ændre i budgettet, således at det med det samme kan ses, hvilken forskel det gør økonomisk (både for foreningen og den enkelte beboer) at eksempelvis vælge èt vedligeholdelsesarbejde fremfor èt andet.

Vest Administrationen hjælper bestyrelsen med at afholde beboermøde, hvor alle kan stille byggetekniske spørgsmål og få afklaret økonomiske forhold - både for den enkelte beboer og for foreningen. Det sikrer et optimalt beslutningsgrundlag for alle.

En byggesag skal vedtages på generalforsamling. Med det forudgående beboermøde og ved et grundigt forarbejde sikrer Vest Administrationen, at alle vigtige aspekter er tænkt igennem før den endelige beslutning og ingen presses til at tage stilling til noget for tidligt.

BYGGEFASEN

Når selve arbejdet går igang har administrator en vigtig rolle i at holde styr på, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det aftale. Dette gøres sammen med den byggetekniske rådgiver. Derudover styrer administrator løbende økonomien, også sammen med den byggetekniske rådgiver. Som den gennemgående figur i et byggeprojekt er det også administrator, der har dialog med beboere, bygherre og deltager i byggemøder. Og i sidste ende står administrator for det afsluttende byggeregnskab.

BYGGETEKNISK RÅDGIVER

Den byggetekniske rådgiver er afgørende for et vellykket projekt. Vi har samlet nogle af de vigtigste råd til valg af byggeteknisk rådgiver, som I kan bruge til jeres næste projekt.

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapporten er forenings vigtigste redskab til at sikre en sund bygning.

ALTANER

Skal I også have altaner i jeres forening? Vest Administrationen kan hjælpe.

Cases

Vores kunder fortæller, hvorfor de er glade for Vest Administrationen

DET SIGER VORES KUNDER

VI GØR DET LET AT SKIFTE TIL VEST ADMINISTRATIONEN

Byggestyring kræver god planlægning og godt samarbejde fra alle parter. I Vest Administrationen har vi lang erfaring med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Læs mere om byggestyring i vores vidensbase.

VIDEN BYGGESTYRING

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.