Byggestyring

Tegningen til noget stort

Et byggeprojekt udspringer af en vedligeholdelsesplan eller som en idé fra kreative og visionære foreningsmedlemmer. Uanset om projektet på dette tidspunkt er tegningen til noget stort eller blot en mindre byggesag, står det klart, at et byggeprojekt uden styring er som et skib uden lods.

Det er naturligvis væsentligt, at alle forhold vedrørende byggeprojektet klarlægges, inden man går i gang. Det skal vurderes, hvilke tekniske løsninger der er de bedste, hvilket økonomisk råderum boligforeningen har, samt hvilke konsekvenser byggeprojektet har for boligafgiften.

1. Budget = Sund økonomi.

Vest Administrationens specialprogrammer til budgettering og økonomistyring sikrer bestyrelsen klarhed over økonomien i alle faser af et byggeprojekt. Jeres forening får et overblik over hele foreningens økonomi og en deltaljeret oversigt over hver beboers månedlige ydelse.

2. Vedligeholdelse = Bo bedre.

Vest Administrationen hjælper bestyrelsen med at få udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan, der er grundlaget for at ejendommens tilstand er i top.

3. Møde bestyrelsen = Medspiller.

Vest Administrationen hjælper bestyrelsen med få en erfaren byggetekniker med på holdet, som en vigtig medspiller. Under hele projektet tager Vest Administrationen sig af de juridiske og administrative opgaver, så teknikeren kan fokusere på byggeriet og kontakten til håndværkere.

4. Beboermøde = Oplysning.

Vest Administrationen hjælper bestyrelsen med at afholde beboermøder hvor alle kan stille byggetekniske spørgsmål eller få afklaret økonomiske forhold, både for den enkelte beboer og for foreningen. Det sikrer et optimalt beslutningsgrundlag for alle.

5. Nem beslutning.

Byggesager vedtages på generalforsamlinger. Med det forudgående beboermøde presses ingen til at tage stilling for tidligt. Ved grundigt forarbejde sikrer Vest Administrationen, at alle vigtige aspekter er tænkt igennem før den endelige beslutning.


”Alle beboerne går oplyste fra beboermødet med Vest Administrationen. Vi oplever andelshavere og ejere skifter usikkerhed ud med klare informationer. Der er intet pres og alle aspekter bliver afdækket.”
Kent Friis Petersen, Direktør og leder af byggeadministrationsteamet


Indledende faseI planlægningsfasen er der – blot for at nævne nogle få vigtige aktiviteter – indgåelse af kontrakt med en byggetekniker, udarbejdelse af skitseforslag, undersøgelse af støttemuligheder, lovgivningsmæssige forhold, vurdering af finansieringsmuligheder, kapitalforhold og forsikringsforhold
GennemføreslesfasenHerefter følger gennemførelsesfasen, hvor entreprenørerne udvælges, og selve byggeriet pågår med løbende kontrol og egentlige byggemøder samt beslutninger om eventuelle ekstraarbejder
AfslutningenByggeprojektet afsluttes med en afleveringsforretning i forhold til entreprenørerne, så aftalerne er på plads – også efter byggepladsen er forladt. Det gør den opfølgende kontrolfase enkel og gennemskuelig for alle parter.
OpfølgningenSlutteligt udarbejdes det endelige byggeregnskab og slutfinansieringen gennemføres.

 

Vest Administrationen har branchens største erfaring i byggestyring, og vi er kendt for at levere byggestyring, hvor budgetterne holder. Det ligger i vores historie og DNA. Med direktør Kent Friis Petersen, MBA & Ingeniør, i spidsen har Vest Administrationen en anerkendt ekspertviden indenfor byggestyring, som vores kunder har nydt godt af gennem årene.

Vest Administrationen var en central aktør i byfornyelsen af Vesterbro i 1990’erne, og vi har gennem årene frem til i dag byggestyret hundredvis af små og store opgaver med sikker hånd.

Kent Friis Petersen og hans medarbejdere er din garant for at komme sikkert i havn med dit byggeprojekt.


SAGT OM VEST ADMINISTRATIONEN:

”Vest Administrationen har taget teten i vores byggeprojekt og sørget for at alle beboerne på nem og enkel vis har kunne sætte sig ind i sagerne. Specielt deres økonomiprogrammer har været en stor hjælp for både foreningen og den enkelte beboer.”
Tonny Larsen, formand for ejerforeningen Øresundsparken, Kbh. S.


”Vest Administrationen lever helt op til deres vision om at ville gøre det nemt for bestyrelsen. Hos os har Vest Administrationen båret projektet hele vejen igennem med stort ansvar og kompetence.”
Lise Wolfsen, formand i andelsboligforeningen Landlystvej 4-8, Valby


”Både i den daglige drift og ved større projekter oplever vi professionelt samarbejde, hvor vi får god guidning og super service. Det er dejligt at kunne fokusere på resultatet frem for processen.”
Christian Seidel, bestyrelsesmedlem i A/B Ingerslevsgade 118-122, Kbh. V.