Altaner og andelsværdi

Påvirker opsætning af altaner andelsværdien?

Nej, det gør den ikke – og det er ganske enkelt at forklare.

Den værdistigning, som boligforeningen har i forbindelse med at sætte en altan op, modsvares blot af en ny tilsvarende gæld i ejendommen.

Eksempel: Hvis foreningen foretager en investering på 20 altaner, svarende til ca. kr. 2 mil., så stiger ejendommen typisk med det selvsamme beløb. Omvendt, så stiger gælden med det selvsamme beløb.

Det giver derfor et nul i det samlede regnestykke.

Hvis foreningen har pengene i forvejen, vil det give det samme resultat. Det hænger sammen med, at man blot reducerer et aktiv i boligforeningen.

Så alt i alt, opsætning af nye altaner giver grundlæggende ikke nogen påvirkning på foreningens andesværdi.

Man kan naturligvis forestille sig mange andre mellemregninger, men grundlæggende kan og vil det ikke ændre på ovenstående betragtninger.

 

Hvordan betaler man for sin nye forbedring?

Der findes mange forskellige modeller. Dette kan både gøres individuelt eller via andelsboligforeningen. Begge metoder har sine fordele og sine ulemper.

Fællesløsningen er ofte den nemmeste at administrere for boligforeningen. Det hænger sammen med, at det er boligforeningen, som er bygherre, hvorfor det også er boligforeningen, som styrer processen.

Det har rigtig mange fordele for alle parter – ikke mindst for den enkelte beboer.

Hvis du vil vide mere om altaner, så kontakt os – vi hjælper jer gerne med at realisere jeres drømme!

Kontakt en medarbejder hos Vest Administrationen her.

Læs om regler og retningslinjer for altaner i Københavns kommune her.