KOMPETENT OG ERFAREN Byggeteknisk rådgiver

VI HJÆLPER JER MED

SAMARBEJDET MED BYGGETEKNISK RÅDGIVER

Valg af byggeteknisk rådgiver er bestyrelsens opgave, og samarbejdet med foreningen er en afgørende forudsætning for en vel gennemført byggeopgave. Sammen med byggeadministratoren og bestyrelsen, udgør den byggetekniske rådgiver et vigtigt tre-kløver. Et tre-kløver samarbejde, som vil få afgørende indflydelse på resultatet og hvordan I som bestyrelse og foreningen vil mindes byggeopgaven.

SE MERE OM PROCESSEN
På baggrund af en tilstandsrapport eller foreningens ønsker udarbejder den byggetekniske rådgiver et oplæg, som sammen med byggeadministratorens økonomiske oplæg er udgangspunktet for generalforsamlingens godkendelse.
Herefter udarbejder den byggetekniske rådgiver den færdige beskrivelse af arbejdet inkl. tegninger, tilbudslister o.l. Dette danner udgangspunkt for den egentlige tilbudsgivning. Materialet skal være detaljeret, således der ikke er nogen tvivl om, hvad der ønskes udført. Jo mere detaljeret materialet er, jo større chance er der for at undgå de såkaldte "ekstra"-arbejder.
Herefter sendes materialet ud i licitation for at indhente tilbud på arbejderne. Der er forskellige måder at gøre det på eks. offentlig og indbudt licitation samt underinddelinger som hovedentrepriser og fagentrepriser. Dette er alt sammen noget, som den byggetekniske rådgiver hjælper med, for at sikre at arbejderne udføres bedst og billigst muligt.
Foreningen indgår herefter kon¬trakt med den/de lavestbydende entreprenører. Under byggeriet sørger den byggetekniske rådgiver for selve byggestyringen og repræsenterer i alle de væsentlige forhold foreningen i forhold til entreprenører og håndværkere. Det er den byggetekniske rådgiver, som sørger for byggeledelsen, således at byggearbejderne udføres i overensstemmelse med det aftalte projekt. Endeligt skal teknikeren i samarbejde med bestyrelsen og byggeadministratoren sørge for såvel den tidsmæssige som den økonomiske styring af opgaven.
Når byggeriet er tilendebragt, laves den egentlige afleveringsforretning, og på et- og femårsdagen for byggeriets afslutning undersøge, om der i det forløbne år skulle være kommet fejl og mangler, som efterfølgende skal rettes af entreprenørerne.

ET STÆRKT NETVÆRK

Igennem vores mere end 30 års erfaring med byggestyring har vi opbygget et netværk af de mest kompetente samarbejdspartnere. Det kommer både os og jer til gavn, når der skal bygges og renoveres. Fordelene ved at have et stort netværk er mange. Der er stor forskel på typen af projekter, og vi kan altid pege på den rigtige leverandør, så det matcher med opgaven. Kræver det stor erfaring i dialog med myndighederne, er det måske én samarbejdspartner, mens det kan være en anden, hvis det er mere teknisk håndværk, der skal laves. I kan derfor trygt benytte jer af vores netværk til jeres næste byggesag.

KONTAKT OS VEDR. JERES PROJEKT

 

Står I og overvejer et byggeprojekt i jeres forening? Med mere end 30 års erfaring kan vi guide jer sikkert igennem projektet, så I får det ønskede resultat og et budget, der holder. Kontakt os via formularen eller kontakt Lene direkte.

Lene Raahauge
Byggesagsansvarlig, Cand. Jur,
Juridisk kandidatuddannelse fra Københavns Universitet 33 28 02 25

Cases

Vi er glade, når vores kunder er glade. Vi har samlet er række cases, så du kan se hvorfor.

DET SIGER VORES KUNDER

MERE OM BYGGETEKNISK RÅDGIVER

Udover den byggetekniske rådgivers erfaring, så skal bestyrelsen være meget opmærksom på kemien, hvorvidt den byggetekniske rådgiver og foreningen forstår hinanden og den opgave, som de i samarbejde skal søge at løse. Invitér gerne 2-3 byggetekniske rådgivere til møde og find ud af:

  • Hvor god er teknikeren til at finde det rigtige projekt til for­eningen og be­boer­ne?
  • Hvor god er teknikeren til at lytte til foreningen?
  • Hvor god er teknikeren til at pege på flere for­skelli­ge løs­ningsforslag?
  • Hvordan ser referencelisten ud?

Når foreningen har truffet sit valg af byggetekniske rådgiver, så udformes der en aftale med denne i samarbejde med byggeadministratoren. Det er nødvendigt, at den byggetekniske rådgiver er vant til at arbejde med en forening.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.