Gårdhaver – nyt liv til jeres gård

Gårdhaver – Mulighederne i Københavns kommune?

Er jeres gårdhave eller fællesgård nedslidt og trænger den til nyt liv? Så kan I måske sammen med naboerne, benytte mulighederne i Byfornyelseslovgivningen til at få et nyt og fælles gårdanlæg.

Gå ind på http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/byfornyelse/gaardhaver.

Processen?

Tag fat i kommunen og hør, om området kan komme i betragtning. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning om, hvilke gårdhaver, der skal anlægges, og først herefter kan selve anlægsprocessen gå i gang.

Herefter er der 3 faser:

  1. En indledende fase, hvor kommunen planlægger det nye gårdanlæg
  2. En anlægsfase, hvor de besluttede arbejder udføres
  3. Den færdige gårdhave, som overgives til beboerne og et nyt gårdlaug

 

Hvis det bliver besluttet, at jeres gård skal gøres til en af Københavns Gårdhaver, betaler Københavns Kommune og Staten samtlige omkostninger til etablering af den fælles gårdhave.

Samtlige omkostninger dækker følgende udgifter:

  • udarbejdelse af forslag til en fælles gårdhave (byfornyelsesbeslutningen)
  • projekteringen af gårdhaven
  • tilsyn med anlægsarbejdet
  • evt. rydning af garager og mindre baghuse
  • fjernelse af skure, hegn og gamle belægninger
  • evt. reparationer, som følger af rydningen

 

Udgifterne til den fælles gårdhave skal holdes inden for bestemte rammer, som er fastsat i ”Lov om byfornyelse og udvikling af byer”.