Opsætning af altaner

Opsætning af altaner

Sådan får du altan til din lejlighed – vi guider jer igennem opsætning af altaner!

 

Flere og flere lejlighedsejere i København drømmer om opsætning af altaner. Men hvordan får man altan til sin lejlighed? Hvad koster det at få sat altaner op? Hvem skal du spørge om lov til at sætte en altan op? Kan ejendommen holde vægten fra en altan og hvordan er det lige med lysindfald? Ja, spørgsmålene er mange.

Vi vil her give dig et overblik over opsætning af altaner.

 

Hvem skal du spørge om lov til at sætte altan op?

Først skal du undersøge, om det er tilladt at sætte altaner på foreningens ejendom. Det gør du gennem bestyrelsen – som er en del af beslutningsprocessen – og så skal der tages kontakt til kommunens tekniske forvaltning og søges om byggetilladelse.

Du skal være opmærksom på, at reglerne for opsætning af altaner, er meget forskellige i de enkelte kommuner. En kommune kan f.eks. stille krav om symmetrisk ophæng, mens det er tilladt at have individuelle ophæng i andre kommuner.

Det er yderst sjældent, at kommunen giver tilladelse til opsætning af én enkelt altan i foreningen. Du skal derfor have flere af dine naboer i foreningen med i beslutningsprocessen.

Derudover er det rigtig dyrt at opsætte én enkelt altan fremfor opsætning af 50 altaner på ejendommen.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen regler eller lovmæssige krav om hvor mange beboere, der skal ønske opsætning af altan, for at det giver foreningen tilladelse.

Når du skal søge godkendelse til at opsætte altaner jeres andelsbolig- eller ejerboligforening, skal du starte med at få undersøgt, om ejendomme kan bære at få opsat altaner. Altaner er en stor belastning og kan i nogle tilfælde kræve, at gulvet skal brækkes op i det rum som støder op til altanen – dette så den nye altan har noget ordentligt at hænge fast i.

Her finder du hurtigt ud af om din altandrøm kan blive til virkelighed eller blot må blive ved drømmen.

Derudover skal du undersøge om jeres boligforenings ejendom er fredet. Hvis ejendommen er fredet, er det muligvis slet ikke tilladt at opsætte altaner. Bemærk dog, at det muligvis kun er dele af ejendommen som er fredet og det i sådan et tilfælde kan være tilladt at opsætte altaner på enten facadedelen eller ud mod jeres gårdareal.

 

Bliv enig med dine naboer.

Vil alle have altaner?

Hvad hvis nogen ikke har råd til nye altaner?

Hvordan skal de nye altaner se ud?

Vil det skygge ned i lejligheden under?

Inden du drømmer dig væk i din altandrøm er det en god idé at få afstemt forventningerne med dine naboer. I skal have styr på både økonomien og alt det arkitektoniske. Og hvad vil det betyde for jeres boligforening.

I kan evt. få et altanfirma til at komme ud på jeres generalforsamling eller beboermøde, det gør de gerne og her kan der stilles spørgsmål og indhentes tilbud på nye altaner.

Også selvom alle skulle være enige om at få nye altaner, kan det være en større udfordring at blive enige om hvordan de nye altaner skal se ud.

Når alle i jeres boligforening er blevet enige om at I skal have nye altaner, og kommunen har givet en principgodkendelse, er det en god ide at afholde en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen kan I i fælleskab blive enige om hvilken type altan i skal have samt beslutte finansieringsform og forsikring. Det er altid at foretrække at I har foreningens ejendomsadministrator med på mødet.

Opsætning af altaner i forening

Bestyrelsen skal godkende opsætningen af altaner.

Det kan være en lang og sej kamp at få tilladelse af bestyrelsen i din boligforening til at sætte altaner op.

Det skal besluttes, om det er et altanfirma eller en arkitekt ingeniør, som skal stå for det nødvendige myndighedsprojektet, som er afgørende for at søge byggetilladelse.

Det vil altid være en rigtig god ide at kontakte en byggerådgiver, når I skal i gang med jeres altanprojekt. En arkitekt er et oplagt valg, da han vil kunne rådgive jer igennem hele projektet.

Arkitekten vil kunne sørge for at ejendommen beholder brugs- og bygningsværdi, at de nye altaner passer til bygningen og rådgive om størrelse og placering af altanerne, og lave tegninger af altanprojektet. Arkitekten er også ham, der kan hjælpe med den endelige ansøgning om byggetilladelse.

Når der skal der både laves beskrivelse af altanprojektet, hvor der er lavet beregninger, tegninger og beskrivelse af byggeprojektet samt laves tegninger for hvordan altanerne skal monteres på bygningen. Når alt dette er klar, sendes ansøgningen afsted til kommunen.

Bliver byggetilladelsen er godkendt af kommunen, kan jeres byggeprojekt gå i gang og der skal findes et altanfirma, som kan imødekomme jeres ønsker til de nye altaner. Her er det altid en god idé at lave en detaljeret tidsplan, så alle beboere kan se, hvornår projektet går i gang og hvor lang tid det kommer til at tage i de enkelte lejligheder.

 

Læs også artiklen “Sådan får andelboligforeningen altaner”

 

Du kan læse mere om altaner og indhente tilbud hos:

Altaner.dk

Min Altan A/S

Altana

Kontech Altaner

Balco

Randers Altanen

ByAltan