MERE END 30 ÅRS ERFARING MED Ejendomsadministration

Søges erfaren ejendomsadministrator i København?

 

Ejendomsadministration er den vigtige grundsten i bestyrelsesarbejdet, når ejerforeninger, andelsboligforeninger og gårdlaug vil have styr på fundamentet i foreningen.

Med den rette ejendomsadministrator ved I, at

  • alle regninger betales til tiden
  • I har de rigtige lån og forsikringer
  • jeres udearealer vedligeholdes efter faste årshjul – og bygningerne efter faste vedligeholdelsesplaner.

Det betyder både, at I nemt kan svare, når naboer spørger til driften af ejendommen, at I kan fokusere på de små detaljer, der gør det rart at bo i ejendommen, og at boligerne bevarer deres værdi.

Med andre ord: Orden i sagerne både ift. papirarbejdet, og det håndværksmæssige samt godt naboskab.

Ejendomsadministrator med speciale i små foreninger

Siden 1990 har Vest Administrationen A/S serviceret og rådgivet ejerforeninger og andelsforeninger med maks. 50 boliger samt gårdlaug. Derfor har vi helt faste rutiner for det kontinuerlige samarbejde og den gode opstart. Særligt i de mindre foreninger har vi gode erfaringer med hurtigt at lande i den gode dagligdag, fordi der sjældent er så meget papirarbejde at gennemgå. Og fordi vi netop har specialiseret os i de mindre foreninger, har vi efterhånden fundet løsninger på samtlige problemstillinger i små foreninger.

Det at skifte boligadministrator kræver ofte langt mindre, end I tror. For vi ved lige, hvilke dokumenter vi skal have fra jer, og hvordan vi får adgang til dem. Herefter kan vi nemt implementere dem i vores intranet ProBo. Vi hjælper jer også gerne med papirarbejdet ift. at opsige det eksisterende samarbejde.

Er I på udkig efter en ny ejendomsadministrator, eller vil I høre, om I kan få en bedre ordning, end I har i dag? Så kommer administrationschef og partner Timmy Lund gerne forbi på et uforpligtende besøg og hører om jeres forening og behov. Herefter får I et konkret bud på et samarbejde – samt en konkret pris, udregnet til netop jeres forening. Mødet kan sagtens foregå om aftenen, hvis I foretrækker det.

Herefter kan I tage stilling til, om I ønsker at skifte, eller om I i stedet skal bruge noget af den viden, I får på mødet, til at udfordre jeres eksisterende administrator.

Fast administrator og adgang til intranet

Vil I skifte til os, får I en fast ejendomsadministrator, som sørger for at implementere relevante oplysninger om forening og beboere samt diverse bilag i vores intranet ProBo. Herefter har både I i bestyrelsen, beboerne og vi let adgang til info og kan bevare overblikket.

Har I behov for at få gennemgået lån, forsikringer eller vedligeholdelsesplaner for ejendommen, vil administratoren også tage fat her, så vi er sikre på, at der er helt styr på fundamentet.

Særligt mindre foreninger har tit en tendens til at bevare lån, forsikringer og samarbejdspartnere ud fra en misforståelse om, at der ikke er meget at spare ved at skifte, og at det er et stort arbejde. Men vi er vant til at undersøge markedet netop for små foreninger og har allerede mange gode samarbejdspartnere. Derfor kan vi formentligt let hjælpe jer til ordninger, der er billigere og bedre, end dem I har i dag.

Kort om Vest Administrationen A/S

Virksomheden blev stiftet af Kent Friis Petersen i 1990, og han er stadig direktør.

Vi har 30 medarbejdere, heraf 10 ejendomsadministratorer, x regnskabskyndige og 2 jurister og hjælper primært foreninger i København, Storkøbenhavn og på det nordlige Sjælland.

Siden 2004 har vi været ISO-certificeret, fordi vi per natur arbejder systematisk, og fordi den kontinuerlige fokus på faste procedurer sikrer, at vi altid har styr på detaljerne og arbejder ensartet. Vi har både ISO 9001, der bekræfter en høj kvalitet på baggrund af vores faste procedurer og 27001 ift. informationssikkerhed.

Sidstnævnte certificering kræver endnu bedre procedurer end vanlig GDPR, og ingen andre administrationsfirmaer i Danmark har den. Vi valgte ISO 27001 til, fordi vi som administratorer har en del oplysninger, som selvfølgelig skal opbevares fortroligt, og fordi vi vil sikre, at vi ikke får adgang til flere oplysninger, end vi behøver. Derfor har vi ikke beboernes CPR-numre.

Når vi netop har specialiseret os i foreninger med maks. 50 boliger, skyldes det, at de mindre foreninger oftest fristes til at lave alt for meget administrativt arbejde selv ud fra en misforståelse om, at det vil være for dyrt og omfattende at få hjælp til det. Og derfor kan vi med ganske få greb lette arbejde markant. Sikkert også for jeres ejerforening, andelsforening eller gårdlaug.

Samtidig har mindre foreninger tit en tendens til at løse opgaverne mindre formelt og gennem mundtlige naboaftaler, netop fordi alle kender alle. Og selv om det gode naboskab selvfølgelig er en fordel, er det alfa og omega, at aftalerne indgås formelt og skrives ned.

Vil I høre mere om ejendomsadministration?

Så ring 33 24 61 26, send en mail eller udfyld formularen her.

Uanset om I har et enkelt spørgsmål eller vil booke et møde om et muligt samarbejde, vil I ofte høre fra os samme dag.

HVAD ER EJENDOMS-ADMINISTRATION?

Og hvad laver en ejendomsadministrator?

Ejendomsadministration er, som ordet siger, at administrere ejendomme.

Dvs. at sikre at der er styr på det formelle og juridiske, og at alle regninger betales til tiden.

Som nævnt under priser kan opgaven enten begrænses til kun at handle om det administrative og økonomiske, eller den kan udvides til også at inkludere juridisk og økonomisk rådgivning blandt andet ifm. omlægning af foreningens fælleslån samt planlægning af generalforsamlinger og den løbende vedligeholdelse af fællesarealerne.

DET SIGER VORES KUNDER

EJENDOMSADMINISTRATION

HVAD KAN EN EJENDOMSADMINISTRATOR GØRE FOR JERES BOLIGFORENING?

Sidder du i bestyrelsen i jeres boligforening, så ved du om nogen hvor mange opgaver, der er ved administrationen af jeres ejendom og forening. Opgaverne går fra mindre ting som huslejeopkrævning, indkaldelse til generalforsamling og at holde styr på udgiftsbilag, til store opgaver som at sørge for de rette forsikringer til ejendommen, indhente de bedste tilbud på de nye altaner (der altid er et stort ønske fra foreningens beboere) og holde styr på vand- og varme forbruget. Opgaverne kan være mange og overvældende, uanset om man er ny i bestyrelsen eller har mange års erfaring.

Det er også hovedårsagen til, at mange foreninger ønsker at få en professionel ejendomsadministrator tilknyttet. Så er der en fast administrator, der kender jeres forening og kender jeres udfordringer samt jeres beboere.

 

HVOR TIT MØDES VI MED EJENDOMSADMINISTRATOREN?

Når I vælger at få en professionel ejendomsadministration til at varetage jeres forening og interesser, så får i en fast personlig ejendomsadministrator tilknyttet. Denne person vil være tilgængelig i Vest Administrationens telefontid alle hverdage fra kl. 10.00 – 12.00 og 12.30 – 14.00 og kan besvare de løbende spørgsmål, som altid følger ved at bo i en forening. Vores ejendomsadministrator har mange års erfaring og sidder dagligt med foreninger som jeres, så de er yderst kompetente og opmærksomme på alle de udfordringer og opgaver, der skal løses.

Udover den løbende dialog mødes I hvert år med jeres ejendomsadministrator på den årlige generalforsamling. Hvis I ønsker at jeres ejendomsadministrator skal deltage i bestyrelsesmøder, står administratoren naturligvis også til rådighed for dette.

 

BUDGETTER OG PRIORITERING

Jeres ejendomsadministrator søger for, at jeres budgetter er realistiske og rammer revision mere præcist, og sørger også for at jeres ønsker om nyt tag, udskiftning af rør eller nye altaner bliver prioriteret i den rækkefølge, som varetager ejendommens værdi bedst. Det er vores byggesagsafdeling, der har ekspertisen her.

Hvis I som bestyrelse i forening med jeres forenings faste tekniske rådgiver fx vurderer, at jeres tag skal skiftes, vil ejendomsadministratoren sammen med vores yderst kompetente byggesagsansvarlige vurdere, om der er luft i budgettet, eller om det kræver en huslejestigning for beboerne.

 

SKAL I HAVE EN PROFESSIONEL EJENDOMSADMINISTRATOR?

Måske har du hørt udtrykket ejendomsadministration og måske kender du en der arbejder som ejendomsadministrator, men du har egentlig ikke rigtig nogen viden om, hvad det indbefatter eller om det er noget for jeres boligforening. Rigtig mange ved meget lidt om branchen, men dem der gør og har valgt at have en ejendomsadministrator tilknyttet deres ejendom til at varetage de administrative opgaver, går sjældent tilbage til egen-administration.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.