Årsrapport

– hvordan ser jeres årsrapport ud?

En årsrapport er en årlig rapport der analyserer og vurderer udviklingen i foreningen det forløbne år.

Årsrapporten er vigtig for jer. Det er den der viser og oplyser om andelsboligforeningens drift, resultat og balance.

Men årsrapporten er også vigtig for den enkelte andelshaver – ikke mindst, når boligen skal sælges.

Det er derfor vigtigt, at årsrapporten er gennemskuelig og til at forstå.

 

Vest Administrationen benytter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens standard for alle årsrapporter

Når i vælger Vest Administrationen til at opstille jeres årsrapport, får foreningen den fordel, at opstillingen i alle forhold følger Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning fra december 2010.

Det er branchestandarden for årsrapporter for andelsboligforeninger. I kan se vejledningen her på hjemmesiden.

Fordelen for andelsboligforeningen er dermed, at både andelshavere, kreditgivere og andre på en enkel måde, kan gennemskue de mange oplysninger, som der gives i forbindelse med årsrapporten.

Det gør det nemt for alle – og er det egentlig ikke det, som er hele formålet?

 

Uddrag fra vejledningen 

“I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for nye læsere. Derfor har økonomi- og erhvervsministeren besluttet at lade Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejde en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt ’modelregnskab’, som det anbefales at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.”