Foreningstjek

Hvad går et foreningstjek ud på?

Et foreningstjek af jeres andelsboligforening er en effektiv måde at få en grundig og udførlig gennemgang af foreningens regnskab og budget.

Sammen med os er I i trygge hænder og kan sætte ind på de helt rigtige fokusområder.

Vi har følgende forslag til dagsorden:
 • 1. Gennemgang af regnskabet for det forgangne år, og forslag til nyt budget.
 • 2. Samarbejdet mellem os i Vest Administrationen og jer det sidste år:
 • Har I den rigtige ejendomsadministrationsløsning p.t. (herunder Økonomistyring/Rådgivning)?
 • Vedligeholdelsen af foreningens ejendom det kommende år, herunder evt. opdatering af tilstandsrapport, energimærke m.v.
 • Muligheden for låneomlægning.
 • Foreningens forsikringsforhold – er jeres ordning god nok og til den rette pris?
 • Det fremtidige årsregnskab/revision – er I dækket godt nok?
 • Andet
 • 3. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder udkast til indkaldelse.
 • Har I tjek på dette i jeres forening?

  • Kan der spares penge på forsikringer?
  • Kan der spares penge på revision?
  • Kan det være en ide at omlægge foreningens lån?
  • Skal vedtægterne opdateres?
  1. (eksempelvis har foreningen § 3 i vedtægterne vedr. panthavers mulighed for at overtage en andelslejlighed – fordelen for AB er, at banker antageligt giver de enkelte AH lavere renter)?
  2. Det kunne være en tilføjelse til vedtægterne om elektronisk kommunikation.

   

  § XXa. Kommunikation

  Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. digitalt, fremlagt via foreningens hjemmeside eller anden tilsvarende fildeling.

  Stk. 2. Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. En andelshaver har selv ansvaret for, at underrette bestyrelsen om ændringer i oplysningerne.

  Stk. 3. Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/anden tilsvarende fildeling skal anses for fremkommet. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andelshaveren med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/anden tilsvarende fildeling.

  Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshavere uden e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

  Stk. 5. Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

   

  • Er der mulige byggesager og opdateret tilstandsrapport?
  • Bruger bestyrelsen hjemmesiden, og hvis ikke, hvorfor?
  • Er det den rigtige ”pakke” foreningen har hos os?
  • Spørg ind til, hvordan bestyrelsen føler, at samarbejdet med administrator er? Er der noget, vi kan gøre bedre? Hvad gør vi rigtig godt?