Økonomistyring

Økonomistyring er en selvstændig ydelse, som kan hvile i sig selv for den enkelte andelsboligforening.

Jeres andelsboligforening har måske valgt at være selvstyrende, men ønsker en erfaring ejendomsadministration til at varetage jeres foreningens økonomi. Vest Administrationen tilbyder en pålidelig og ISO certificeret økonomistyring.

I vores økonomistyring tilbyder vi jeres andelsboligforening:

 • Opkrævning af boligafgift og andre betalinger.
 • Udsendelse af påkrav.
 • Orienterer bestyrelsen om restancer, jf. pkt. V.3 eller særlig aftale.
 • Overgivelse af sagen til juridisk assistance med henblik på udsættelse af andelshaveren, når bestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion.
 • Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol.
 • Andre betalinger, herunder reparationsudgifter og lign., afregnes efter at være kontrolleret af bestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil.
 • Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.
 • Opbevaring af bilag i 5 år.
 • Udskrift af samtlige konti en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutning samt lejlighedsvis efter bestyrelsens ønske.
 • Udskrift og afstemning af samtlige konti til andelsboligforeningens revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab.
 • Udarbejdelse af budget for andelsboligforeningen, herunder forslag til regulering af boligafgift og antennebidrag.
 • Deltagelse i ét årligt bestyrelsesmøde, herunder regnskabs- og budgetmøde.

 

Ved årsafslutningen overgiver vi regnskabsmaterialet til revision – alternativt kan Vest Administrationen A/S opstille årsregnskabet for jer.

Denne økonomistyringsløsning er vores mindste pakke og tilbydes til andelsboligforeninger, som ønsker at være selvkørende på alle andre områder end andelsboligforeningens økonomi.