Hvordan og hvornår opgøres forbrugsregnskaber?

Vand- og varmeregnskaber opgøres én gang årligt.

Forbrugsregnskaber – herunder vand- og varmeregnskaber – opgøres og udarbejdes én gang årligt. Vand- og varmeregnskabsåret behøver ikke at følge kalenderåret eller regnskabsåret for foreningen.

Når vand- og varmeregnskabsåret er gået, vil der blive foretaget aflæsninger af beboernes vand- og varmemålere, af det firma, som er tilknyttet foreningen. Oftest benyttes Brunata eller Ista.

Når vand- og varmeregnskabsåret er gået, har administrator en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet. Herefter foretager administrator regulering af aconto bidraget.

Har du indsigelser?

Indsigelser til forbrugsregnskabet skal ske skriftligt til administrator, som videresender klagen til målerfirmaet.

Bemærk at det ikke er Vest Administrationen som udarbejder forbrugsregnskabet og derfor heller ikke behandler indsigelsen.

Send indsigelse ved at klikke her

 

« Tilbage til FAQ