Rådgivning

Rådgivning til ejerboligforeninger

Med Vest Administrationen A/S som jeres ejendomsadministration får jeres ejerboligforening en daglig sparringspartner, som kan bidrage til en god udvikling på mange fronter. Ikke to to ejerforeninger er ens og derfor får jeres forening en fast ejendomsadministrator tilknyttet jeres forening.

– f.eks.:

 • Indkaldelse til- og udarbejdelse af referat fra generalforsamlinger
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Bestyrelsesmøder
 • Udformning og ændring af foreningens vedtægter
 • Opkrævning og regulering af boligafgift, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Bogføring og afstemninger
 • Betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Sikker og pålidelig administration af diverse tilskudsordninger
 • Udarbejdelse af varme-, vand-, og diverse driftsregnskaber
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab hos revisor
 • Byggesagsadministration i bindelse med bl.a. nyt tag, tagterasse, nye altaner, vinduer, faldstammer, fugtsikring, isolation m.m.
 • Forsikringssager i andelsforeningen
 • Håndtering af ejerforeningens eventuelle fælleslån
 • Rådgivning vedrørende (erhvervs)lejere i ejerforeningen
 • Planlægning og langtidsbudgettering af vedligeholdelse i foreningen
 • Kommunikation og besvarelse af lejerehenvendelser
 • Husordenssager

Vi har mere end 25 års erfaring med rådgivning inden for ejendomsadministration i andelsboligforeninger i Stor København, men vi er ikke større, end at vi kender alle vores kunder og deres foreninger.

I kan altid nemt komme i kontakt med os, og I får én fast rådgiver og kontaktperson. På den måde bliver jeres ejendomsadministrator, jeres helt personlige rådgiver, som har indgående kendskab til jeres ejendom og foreningens beboere, og som derved kan rådgive jer bedst muligt.

Vi tilbyder alle ydelser inden for ejendomsadministration og byggerådgivning i ejerboligforeninger under samme tag.