Ejendomsadministration i København og omegn

Ejendomsadministration i København

 ”Vi vil gøre det nemt at være bestyrelse” – din professionelle ejendomsadministration i København og omegn.

Ejendomsadministration og drift af boligforeninger er en kompliceret og tidskrævende sag med mange faldgruber. Medlemmer, ejere og bestyrelser skal hele tiden forholde sig til driftsmæssige aspekter, lovgivning og vedligeholdelse på både kort og lang sigt. Enhver ved, at det kan være en ren storbyjungle at finde rundt i.
Vest Administrationen A/S blev etableret i 1991 med en mission om gøre livet lettere for andels- og ejerforeninger ved at yde en professionel og kompetent ejendomsadministration og rådgivning indenfor blandt andet:

 • Økonomistyring
 • Juridisk bistand
 • Byggestyring
 • Integrerede online løsninger

Ikke to boligforeninger er ens. Derfor tilbyder vi individuelle løsninger, der er skræddersyet til den enkelte boligforening

Værd at vide om ejendomsadministration:

Vest Administrationens ejendomsadministration lykkes ofte med at optimere økonomien for nye kunder. Vores bedste resultat er et byggeprojekt på samlet set kr. 42 millioner uden, at boligafgiften steg, og uden brug af ’risikable’ lånetyper.Plads til forbedringer
Det væsentligste element i enhver ejendomsadministration er styringen af foreningens økonomi. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter, så der er styr på driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Vi tager udgangspunkt i ejendommens tilstand og jeres ideer. Sammen lægger vi en plan og et budget for den nødvendige vedligeholdelse og de investeringer, der virkeliggør jeres drømme om en optimal boligforening. Vores rådgivere har indgående kendskab til tilskudsordninger, som muliggør en række forbedringer i boligforeningen. Ligeledes kan der være andre oplagte muligheder, som skal vurderes i jeres tilfælde, så der bliver plads i jeres foreningsøkonomi til vedligeholdelse og forbedringer på både kort og lang sigt. Læs mere om bestyrelsesarbejdet i vores “Guide til nye bestyrelsesmedlemmer” HER

Styr på økonomien med ejendomsadministration

Vi laver aftaler om økonomistyring, der er skræddersyet til den enkelte forening. Typisk indeholder en aftale om økonomistyring:

 • Overskuelige opgørelser over indtægter, udgifter og eventuelle restancer
 • Planlægning og langtidsbudgettering af vedligeholdelse og investeringer
 • Sikker og pålidelig administration af diverse tilskudsordninger
 • Anmeldelse af forsikringssager
 • Vurdering af og eventuel omprioritering af foreningens boliglån
 • Årsafslutning af regnskab i samarbejde med revisor

Vi tilbyder vores kunder et Foreningstjek™ en gang årligt, hvor vi sikrer kontinuiteten i foreningens økonomi og foretager eventuelle tilpasninger. Som garant for en pålidelig og kvalitetsfokuseret håndtering af foreningens daglige økonomi, står Peter Haaning, HD (Regnskabsvæsen & Økonomistyring) og Reg. revisor, i spidsen for en kompetent regnskabsafdeling.


”Vest Administrationen har en yderst professionel tilgang til ejendomsadministrationen af vor ejendom. Det giver tryghed, og gør bestyrelsesarbejdet nemt for os. De får mine bedste anbefalinger.”
– Bjørn H., formand EF Kongsgården, Kbh. S

DE BEDSTE RÅD OM EJENDOMSADMINISTRATION

Med Vest Administrationen som rådgivende sparringspartner får foreningen en kompetent og proaktiv spiller, der både behersker den daglige drift, og som kan sættes ind i særlige sager.
Som ejendomsadministrationsrådgiver varetager Vest Administrationen en række aktiviteter:
Håndtering af generalforsamlinger, herunder indkaldelse, referater og dirigentrolle

 • Support til bestyrelsesmøder
 • Udformning og ændring af foreningens vedtægter
 • Sikker og pålidelig administration af diverse tilskudsordninger
 • Håndtering af forsikringssager
 • Rådgivning vedrørende lejere i andelsboligforeninger
 • Juridisk rådgivning
 • Byggestyring

Ligesom vores ydelser indenfor økonomistyring skræddersys til jeres boligforening, så kan en aftale indenfor ejendomsadministration og rådgivning også tilpasses foreningens individuelle behov, hvad enten det er tale om administrativ rådgivning, juridisk rådgivning eller byggesagsrådgivning. Kun de bedste råd er gode nok.

Du kan altid kontakte os for at få en uforpligtigende samtale om, hvordan en aftale med Vest Administrationen kan sættes sammen til din forening. Vi kan mødes hos jer eller os, når det passer jer.

JURA OG EJENDOMSADMINISTRATION NÅR DET GÆLDER…

De fleste boligforeninger kommer på et tidspunkt i en situation, hvor der er behov for juridisk bistand. Det kan være i forbindelse med udleje, byggesager, foreningsret og meget andet. Med advokat Timmy Lund i spidsen for vores juridiske afdeling har vi stor brancheerfaring, og Vest Administrationen tilbyder 360 graders juridisk bistand indenfor boliglovgivningen.

Administrationschef Timmy Lund er anerkendt som en af Danmarks bedste boligretsadvokater, og han har hele sin karriere arbejdet med boliglovgivningen for ejer- og andelsboligforeninger. Udover sit virke hos Vest Administrationen, er Timmy Lund lægdommer i Byretten i København samt underviser i boligret hos brancheforeningen for ejere og administratorer, Ejendomsforeningen Danmark.
Timmy Lund er desuden en af hovedforfatterne på referenceværket Boliglejemål fra 2010 samt et stort antal juridiske artikler om boligret, særligt om andelsboliger.

Vest Administrationens kunder har således adgang til den stærkeste juridiske rådgivning inden for boligret. Vi varetager alle former for sager, der måtte opstå for jeres forening.
Når behovet kommer, gælder det om at have de bedste med på holdet.


Tegningen til noget stort

Et byggeprojekt udspringer af en vedligeholdelsesplan eller som en idé fra kreative og visionære foreningsmedlemmer. Uanset om projektet er tegningen til noget stort eller blot en mindre byggesag, så står det klart, at et byggeprojekt uden styring er som et skib uden lods med risiko for at økonomien løber løbsk. Vest Administrationen har branchens største erfaring i byggeadministration, og vi er kendt for at levere administration, hvor budgetterne holder. Årsagen er vores unikke og gennemprøvede modeller til projektering af byggeprojekter, som giver vores kunder 100 % gennemsigtighed i projektøkonomien uanset hvilken finansieringstype der vælges.
Vest Administrationen tilbyder totalløsninger i byggesager, hvor langsigtede vedligeholdelsesplaner kombineres med finansieringsmodeller, der er skræddersyet til økonomien i din forening. Det sikrer, at det økonomiske grundlag er velunderbygget inden projektet sættes i gang. Sådan undgås kedelige overraskelser.
Vores modeller indeholder projekteringsøkonomi for hele foreningen såvel som
for den enkelte andelshaver.

Med direktør Kent Friis Petersen, MBA & Ingeniør, i spidsen har Vest Administrationen en anerkendt ekspertviden indenfor byggestyring, som vores kunder har nydt godt af gennem årene. Vest Administrationen var en central aktør i byfornyelsen af Vesterbro i 1990’erne, og vi har gennem årene frem til i dag byggestyret hundredvis små og store opgaver med sikker hånd.
Kent Friis Petersen og hans medarbejdere er din garant for at komme sikkert i havn med dit byggeprojekt.

Værd at vide

Der er ofte millioner til forskel på god og dårlig rådgivning i byggesager. Indgående kendskab til tilskudsordninger, byfornyelse og finansieringsmuligheder kan sikre gennemførelse af byggeprojekter på favorable vilkår for den enkelte andelshaver.

Integrerede online-løsninger sparer tid og penge

Vest Administrationen tilbyder markedets bedste online system, der er udviklet specielt til boligforeninger.
Det er en fuldt integreret online løsning, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere, og som gør kommunikationen til beboerne endnu bedre.

Altid tilgængelig

Vest Administrationen sørger for at vedligeholde og opdatere dokumentarkivet for hver enkelt forening, så dokumenterne er nemt tilgængelige døgnet rundt for både bestyrelse og beboere. På den måde er alle relevante dokumenter såsom vedtægter, referater, regnskaber osv. samlet på en overskuelig måde til, når du har brug for oplysninger. Dokumenterne er placeret på en sikker server, og der foretages dagligt back up.
Den integrerede foreningshjemmeside og nyhedsbrev-funktionen, som også er en del af online systemet, gør, at det er nemt at kommunikere til beboere og profilere foreningen på en flot og professionel måde. Vest Administrationens online løsninger er meget brugervenlige og kan benyttes af alle med computer og internetadgang. Der medfølger skabeloner, så du er i gang i løbet af kort tid. Systemet tillader selvfølgelig, at du kan redigere i tekst og billeder enkelt og hurtigt, så foreningen kan præsenteres flot og imødekommende.
Da systemet i princippet kan betjenes af alle, er det slut med at være afhængig af en superbruger, og skulle der være spørgsmål, så står vi altid klar med hjælp og gode råd.

Med Vest Administrationen som administrator får I direkte online adgang til alle de dokumenter i vort arkiv, som hører til jeres forening, lige fra regnskaber til referater og vedtægter m.m.
Vores ISO certificerede kvalitetssystem sikrer, at der er styr på sagerne.
Det letter bestyrelsesarbejdet og styrker kommunikationen til beboerne.


Gå jeres kommende administrator på klingen

Valget af ejendomsadministrator er vigtig for enhver boligforening. Jeres kommende administrator skal:

 • Have faste og sikre procedurer for, hvordan jeres papirer håndteres i det daglige!
 • Have en sikker IT platform, der konsekvent følger med tiden!
 • Have de fornødne IT redskaber, som giver jer reel on-line adgang!
 • Være forsikret, så I ikke har risiko for tab!
 • Være stabile og tilgængelige og have få kontaktpersoner i den daglige administration!
 • Have et forretningskoncept, som er gennemskueligt og uden prisoverraskelser!
 • Have de rette fagkundskaber til at løse jeres udfordringer hurtigt!

Kontakt Vest Administrationen og få en uforpligtigende samtale om, hvilken løsning der er bedst for jeres forening.