Priser og ydelser

På denne side har vi samlet priser på ejendomsadministration og gjort det nemt at få et overblik over ydelserne.

Vi vil gøre det nemt at være bestyrelse, og en af måderne er at hjælpe bestyrelsen med at få løst vanskelige spørgsmål på en professionel og sikker måde.

Det meste af den hjælp og vejledning vi giver, er omfattet af vore aftaler med de enkelte foreninger, mens noget af den hjælp vi giver, ligger ud over de indgåede aftaler.

For at skabe så megen tryghed som muligt i forhold til, hvad løsning af opgaver kan koste, kan I som forening finde vores honorarliste nedenfor – både hvad angår en egentlig aftale om administration og også hvad vore ekstra ydelser beløber sig til.

Bemærk at vi som fast punkt i vore administrationsaftaler specifikt anfører, at vi ikke kan opkræve noget ekstra honorar udover aftalen, hvis det ikke klart er aftalt med de enkelte foreninger.
Har du spørgsmål, så kontakt din administrator – Se medarbejdere her.


1. Ordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2020

– alle priser er INKL. moms og i danske kroner.

YdelseGrundhonorarPris pr. enhed
 Økonomistyring inkl. foreningshjemmeside( *)8.125,00987,50
 Rådgivning og møder (**)6.250,00487,50
 Fordelingsregnskaber (*)1.875,0087,50
 Erhvervslejere1.250,00353,75
 Boliglejere2.500,00442,50

Der gives derudover rabat som følger:

  • 25% rabat af lejlighederne mellem 50-100 styk
  • 30% rabat af lejlighederne mellem 101-150 styk
  • 35% rabat af lejlighederne udover 151 styk

(*) Økonomistyring og fordelingsregnskaber: For et antal enheder på under 15, så betales der honorar i henhold til ovenstående som antallet af enheder var 15.
(**)Rådgivning: For et antal enheder på under 30, så betales der honorar i henhold til ovenstående som om antallet af enheder var 30.

Enhedshonoraret (pris pr. lej.) reguleres automatisk hvert år den 1. januar som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset fra september til september som følger:

Aktuelt Indeks * (Basis-honorar ved Start Indeks)
Start Indeks

Ved reguleringen reguleres der til nærmeste hele kr.


—————————————————————————————————————————————————————-

2. Ekstraordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2020

Priser for for ejendomsadministration af Andelsboligforeninger

Klik her og se ydelsesvejledning

 Pris ForeningBeboerBemærk.
Dokumenter   
Fremsendelse af materiale til valuar i forbindelse med valuarvurderinger, gennemgang af vurderingen.4.375,00X  
Genudstedelse af af andelsbevis.2.500,00 X 
Oplysningsskema til GI.0,00 se bemærk.X Efter medgået tid. Dog min. 3.125,00
Udarbejdelse af oplysningsskema andelsbolig (andelsboligskema).5.975,00 X 
Dokumenter og tinglysning   
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v.0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Lejekontrakter   
Forhandling af lejebetingelser, erhverv.0,00 se bemærk.X Efter medgået tid, max 62,50 % af forhøjelse
Udarbejdelse af fremlejeaftale bolig – typeformular A9.3.500,00 X 
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, P-plads mv.)2.500,00X  
Udarbejdelse af lejekontrakt, bolig3.500,00X  
Udarbejdelse af lejekontrakt, erhverv6.250,00 se bemærk.X(X)12,50% af årslejen. Dog min. kr. 6.250,00
Udarbejdelse af tillæg/allonge til lejekontrakt, erhverv3.500,00 se bemærk.X(X)Efter medgået tid. Dog min. kr. 3.500,00
Overdragelser   
Afregning af panthavere pr. stk.993,75 X 
Afregning når salgsdokumenterne ikke udarbejdes af Vest Administrationen5.625,00 X 
Ekspeditionsgebyr for oplysning om andelens værdi387,50 X 
Ekspresudarbejdelse af salgsaftale5.000,00 se bemærk. XAftale skal udarbejdes på under to hverdage
Forespørgsel Andelsboligbogen, tingbogsoplysning250,00 X 
Handel der afbrydes/ikke gennemføres2.500,00 X 
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 2)1.875,00 X 
Transport til ejendomsmægler for afregning af andel993,75 X 
Udarbejdelse af salgsaftale m. afregning11.875,00 X 
Udarbejdelse af salgsaftale u. afregning5.625,00 X 
Ændring af salgsaftale efter denne er udarbejdet og sendt2.062,50 X 
Åbning af klagesag for mangelindsigelser3.125,00 X 
Pant og låneoptagelse   
Afgivelse af adkomsterklæring til beboer2.400,00 X 
Låneoptagelse/Omprioritering4.375,00 se bemærk.X Grundhonorar udgør kr. 4.375,00 + -0.1875% af lånebeløb op til kr. 10 mio. -0.125% af lånebeløb op til kr. 20 mio. -0.0625% af lånebeløb op til kr. 40 mio. og -0.0375% af resten af lånebeløbet udover kr. 40 mio.
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.   
Korrektion af årsregnskab ved ændret andelsværdi/forkastet årsregnskab på generalforsamling1.250,00 se bemærk.X jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 1)3.312,50X  
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar)6.250,00 se bemærk.X + kr. 77,50 pr. enhed. Regnskab opstilles efter Erhverv- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Rykker og inkasso   
Tvangssalg – eksklusion, herunder fogedforretning3.125,00 se bemærk.X(X)kr. 3.125,00 (opstartshonorar) + kr. 1.750,00 pr. time
Ventelister   
Oprettelse til ventelister pr. beboer500,00 X 
Årlig opdatering af venteliste pr. beboer250,00 X 

 

Priser for ejendomsadministration af Ejerforeninger og Gårdlaug

– Klik her og se ydelsesvejledning for Ejerforeninger og Gårdlaug

 Pris ForeningBeboerBemærk.
Dokumenter   
Udarbejdelse af oplysningsskema ejerbolig (ejerlejlighedsskema)5.975,00 X 
Dokumenter og tinglysning   
Debitorskifte og evt. forhøjelse af pantebrev pr. dokument2.500,00 XDerudover kommer tinglysningsafgift til staten pt. kr. 1.730,00 pr. påtegning samt 1,45% af en eventuel forhøjelse/etablering af ny hovedstol
Konvertering af digitalt dokument pr. dokument500,00 X 
Tinglysning af vedtægter, servitut- og pantstiftende4.375,00 se bemærkX Efter medgået tid. Dog min. kr. 4.375,00. Derudover kommer tinglysningsafgift til staten på kr. 1.750,00 pr. påtegning samt 1,45% af eventuel forhøjelse/etablering af sikkerhed
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v.0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Pant og låneoptagelse   
Administration af fælleslån pr. enhed31,25 se bemærk. XPr. opkrævning pr. enhed. Inkl. årlig restgældsopgørelse til brug for SKAT
Aflysning af ejerpantebrev2.062,50 X 
Indfrielse af fælleslån pr. ejer (ekskl. gebyr til bank)2.500,00 X 
Oprettelse af ejerpantebrev3.500,00 XDerudover kommer tinglysningsafgift til staten på kr. 1.730,00 pr. ejerpantebrev samt 1,45% af hovedstolen
Oprettelse af fælleslån0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.   
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar)5.000,00 se bemærk.X + kr. 77,50 pr. enhed
Rykker og inkasso   
Ekspedition af dokumenter til advokat1.250,00 X 
Salg   
Notering af ejerskifte2.500,00 X 

 

Timeafregning

 Pris  
Satser   
Administrator, administratorassistent1.375,00   
Advokat, Direktion, Tinglysning2.975,00   
Advokatfuldmægtig1.925,00   
Byggesagsadministration, hvor fastprisaftale ikke indgås2.612,50 (Se bemærk.)   
Regnskab og bogføring875,00   
Trainee600,00   

 

Fælles for alle foreningstyper

 Pris ForeningBeboer Bemærk.
Andet   
Bestilling af flytteaflæsning387,50 X 
Folkeregisteroplysning250,00 X 
Indbetaling på andre måder end Betalingsservice/Indbetalingskort125,00 X 
Udsendelse af ekstra giro-/FI-kort100,00 X 
Byggesagsadministration   
Administration af byggesager0,00 se bemærk.X Særlig aftale
Dokumenter   
Administration af digital postkasse, årligt812,50X  
Dokumenter til Domus Pro (foreningsdokumenter til banker og kreditinstitutter ifm. årlig kreditvurdering)250,00 se bemærk.  Betales af Domus Pro
Ejendomsmægleroplysninger ekspresudarbejdelse2.500,00 X 
Fotokopi pr. stk. farve3,88X  
Fotokopi pr. stk. sort/hvid2,25X  
Fremsendelse af dokumenter til banken iht. hvidvaskning mv.387,50X  
Kuvert og kuvertering pr. stk.4,06X  
Materiale til Energimærkning0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Porto0,00 se bemærk.X Efter medgået forbrug
Udarbejdelse af antennebudget og tilsvarende0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Udarbejdelse af viceværtkontrakt0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Udarbejdelse af ændringer til BBR-registret0,00 se bemærk.X Efter medgået tid
Lønadministration   
Etablering af lønadministration (oprettelsesudgift)2.062,50X  
Omkostninger for behandling og udsendelse af lønseddel pr. stk.150,00X  
Oprettelse af den nye ansatte udover den allerede ansatte412,50X  
Årligt grundhonorar for lønadministration inkl. info til SKAT1.937,50X  
Møder   
Deltagelse i ekstraord. generalforsamlinger/ beboermøder m.v.6.000,00X Efter medgået tid. Dog min. kr. 6.000,00
Lokaler til generalforsamling937,50X  
Pant og låneoptagelse   
Optagelse af kassekredit samt bankskifte (ikke realkredit – se særskilt post)1.500,00X Efter medgået tid. Dog minimum kr. 1.500,00
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.   
Tilmelding til forsyningsselskab (el og gas), hvor tilmelding ikke er sket fra indflytters side. Gebyr betales af indflytter pr. tilmelding625,00 X 
Udarbejdelse af driftsbudget til den ordinære generalforsamling0,00 se bemærk.X Gratis
Rykker og inkasso   
Indgåelse og administration af afdragsordning625,00 X 
Rykkergebyrer0,00 se bemærk. XEfter lovgivningen/vedtægterne