Priser og ydelser

På denne side har vi samlet priser på ejendomsadministration og gjort det nemt at få et overblik over ydelserne.

Vi vil gøre det nemt at være bestyrelse, og en af måderne er at hjælpe bestyrelsen med at få løst vanskelige spørgsmål på en professionel og sikker måde.

Det meste af den hjælp og vejledning vi giver, er omfattet af vore aftaler med de enkelte foreninger, mens noget af den hjælp vi giver, ligger ud over de indgåede aftaler.

For at skabe så megen tryghed som muligt i forhold til, hvad løsning af opgaver kan koste, kan I som forening finde vores honorarliste nedenfor – både hvad angår en egentlig aftale om administration og også hvad vore ekstra ydelser beløber sig til.

Bemærk at vi som fast punkt i vore administrationsaftaler specifikt anfører, at vi ikke kan opkræve noget ekstra honorar udover aftalen, hvis det ikke klart er aftalt med de enkelte foreninger.
Har du spørgsmål, så kontakt din administrator – Se medarbejdere her.


1. Ordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2018

– alle priser er INKL. moms og i danske kroner.

 

YdelseGrundhonorarPris pr. enhed
 Økonomistyring inkl. foreningshjemmeside( *)8.125,00976,25
 Rådgivning og møder (**)6.250,00481,25
 Fordelingsregnskaber (*)1.875,0087,50
 Erhvervslejere1.250,00350,00
 Boliglejere2.500,00437,50

 

Der gives derudover rabat som følger:

  • 25% rabat af lejlighederne mellem 50-100 styk
  • 30% rabat af lejlighederne mellem 101-150 styk
  • 35% rabat af lejlighederne udover 151 styk

 

(*) Økonomistyring og fordelingsregnskaber: For et antal enheder på under 15, så betales der honorar i henhold til ovenstående som antallet af enheder var 15.
(**)Rådgivning: For et antal enheder på under 30, så betales der honorar i henhold til ovenstående som om antallet af enheder var 30.

Enhedshonoraret (pris pr. lej.) reguleres automatisk hvert år den 1. januar som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset fra september til september som følger:

Aktuelt Indeks * (Basis-honorar ved Start Indeks)
Start Indeks

Ved reguleringen reguleres der til nærmeste hele kr.

 


—————————————————————————————————————————————————————-

2. Ekstraordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2018

Priser for for ejendomsadministration af Andelsboligforeninger

Klik her og se ydelsesvejledning

Pris ForeningBeboerBemærk.
Dokumenter
Fremsendelse af materiale til valuar i forbindelse med valuarvurderinger, gennemgang af vurderingen.3.750,00X
Genudstedelse af af andelsbevis.1.875,00X
Oplysningsskema til GI.0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Udarbejdelse af oplysningsskema andelsbolig (ejerlejlighedsskema).4.375,00X
Dokumenter og tinglysning
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v.0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Lejekontrakter
Forhandling af lejebetingelser, erhverv.0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Udarbejdelse af fremlejeaftale bolig – typeformular A9.3.500,00X
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, P-plads mv.)1.875,00X
Udarbejdelse af lejekontrakt, bolig3.500,00X
Udarbejdelse af lejekontrak, erhverv6.250,00 (*) se bemærk.X(X)12,50% af årslejen. Dog min. kr. 6.250,00
Udarbejdelse af tillæg/allonge til lejekontrakt, erhverv1.875,00 (*) se bemærk.X(X)Efter medgået tid. Dog min. kr. 1.875,00
Overdragelser
Afregning af panthavere pr. stk.937,50X
Afregning når salgsdokumenterne ikke udarbejdes af Vest Administrationen3.125,00X
Ekspeditionsgebyr for oplysning om andelens værdi350,00X
Ekspresudarbejdelse af salgsaftale2.500,00 (*) se bemærk.XAftale skal udarbejdes på under to hverdage
Forespørgsel Andelsboligbogen, tingbogsoplysning250,00X
Handel der afbrydes/ikke gennemføres2.500,00X
Intern overdragelse af andel1.875,00X
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 2)1.250,00X
Transport til ejendomsmægler for afregning af andel937,50X
Udarbejdelse af salgsaftale m. afregning8.125,00X
Udarbejdelse af salgsaftale u. afregning4.375,00X
Ændring af salgsaftale efter denne er udarbejdet og sendt1.875,00X
Pant og låneoptagelse
Afgivelse af adkomsterklæring til beboer1.875,00X
Låneoptagelse/Omprioritering4.375,00 (*) se bemærk.XGrundhonorar udgør kr. 4.375,00 + -0.1875% af lånebeløb op til kr. 10 mio. -0.125% af lånebeløb op til kr. 20 mio. -0.0625% af lånebeløb op til kr. 40 mio. og -0.0375% af resten af lånebeløbet udover kr. 40 mio.
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Korrektion af årsregnskab ved ændret andelsværdi/forkastet årsregnskab på generalforsamling1.250,00 (*) se bemærk.Xjf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 1)3.000,00X
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar)6.000,00 (*) se bemærk.X+ kr. 70,00 pr. enhed. Regnskab opstilles efter Erhverv- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Rykker og inkasso
Tvangssalg – eksklusion, herunder fogedforretning3.125,00 (*) se bemærk.X(X)kr. 3.125,00 (opstartshonorar) + kr. 1.750,00 pr. time
Ventelister
Oprettelse til ventelister pr. beboer250,00X
Årlig opdatering af venteliste pr. beboer125,00X

 

Priser for ejendomsadministration af Ejerforeninger og Gårdlaug

– Klik her og se ydelsesvejledning for Ejerforeninger og Gårdlaug

Pris ForeningBeboerBemærk.
Dokumenter
Udarbejdelse af oplysningsskema ejerbolig (ejerlejlighedsskema)4.375,00X
Dokumenter og tinglysning
Tinglysning af vedtægter, servitut- og pantstiftende3.125,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid. Dog min. kr. 3.125,00
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v.0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Pant og låneoptagelse
Administration af fælleslån pr. enhed31,25 (*) se bemærk.XPr. opkrævning pr. enhed. Inkl. årlig restgældsopgørelse til brug for SKAT
Aflysning af ejerpantebrev1.875,00X
Indfrielse af fælleslån pr. ejer (ekskl. gebyr til bank)1.875,00X
Oprettelse af ejerpantebrev3.125,00X
Oprettelse af fælleslån0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar)4.750,00 (*) se bemærk.X+ kr. 70,00 pr. enhed
Rykker og inkasso
Ekspedition af dokumenter til advokat1.250,00X
Salg
Notering af ejerskifte1.875,00X

 

Timeafregning
Pris
Satser
Administrator, administratorassistent1.200,00
Advokat, Byggesagsansvarlig, Direktion2.375,00
Advokatfuldmægtig1.750,00
Regnskab og bogføring800,00
Trainee550,00

 

Fælles for alle foreningstyper
Pris ForeningBeboer Bemærk.
Andet
Bestilling af flytteaflæsning350,00X
Folkeregisteroplysning250,00X
Indbetaling på andre måder end Betalingsservice/Indbetalingskort125,00X
Udsendelse af ekstra giro-/FI-kort100,00X
Byggesagsadministration
Administration af byggesager0,00 (*) se bemærk.XSærlig aftale
Dokumenter
Administration af digital postkasse, årligt812,50X
Dokumenter til Domus Pro (foreningsdokumenter til banker og kreditinstitutter ifm. årlig kreditvurdering)187,50 (*) se bemærk.Betales af Domus Pro
Ejendomsmægleroplysninger ekspresudarbejdelse2.500,00X
Fotokopi pr. stk. farve3,50X
Fotokopi pr. stk. sort/hvid2,00X
Fremsendelse af dokumenter til genforhandling af kassekredit i Bank350,00X
Kuvert og kuvertering pr. stk.3,75X
Materiale til energimærkning0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Porto0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået forbrug
Udarbejdelse af antennebudget og tilsvarende0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Udarbejdelse af viceværtkontrakt0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Udarbejdelse af ændringer til BBR-registret0,00 (*) se bemærk.XEfter medgået tid
Lønadministration
Etablering af lønadministration (oprettelsesudgift)1.875,00X
Omkostninger for behandling og udsendelse af lønseddel pr. stk.137,50X
Oprettelse af den nye ansatte udover den allerede ansatte375,00X
Årligt grundhonorar for lønadministration inkl. info til SKAT1.750,00X
Møder
Deltagelse i ekstraord. generalforsamlinger/ beboermøder m.v.6.000,00XEfter medgået tid. Dog min. kr. 6.000,00
Lokaler til generalforsamling937,50X
Pant og låneoptagelse
Optagelse af kassekredit samt bankskifte (ikke realkredit – se særskilt post)0,00XEfter medgået tid
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Tilmelding til forsyningsselskab (el og gas), hvor tilmelding ikke er sket fra indflytters side. Gebyr betales af indflytter pr. tilmelding625,00X
Udarbejdelse af driftsbudget til den ordinære generalforsamling0,00 (*) se bemærk.XGratis
Rykker og inkasso
Indgåelse og administration af afdragsordning625,00X
Rykkergebyrer0,00 (*) se bemærk.XEfter lovgivningen/vedtægterne