BLIV KLOGERE FAQ – Gårdlaug

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

SKATTEFRI GODTGØRELSE KAN GIVES.

Der kan gives en skattefri godtgørelse for bestyrelsesarbejdet i andelsboligforeninger og ejerboligforeninger som oftest frivilligt. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere kan skattefrit blive godtgjort for deres udokumenterede udgifter til:

• Telefon og internet (maksimum kr. 2.400,- årligt) – se evt. § 3 i bekendtgørelsen
• Porto, møder, kontorartikler m.v. (maksimum kr. 1.450,- årligt) – se evt. § 4 i bekendtgørelsen

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.

Udbetales der godtgørelse, som overstiger beløbene, bliver alle udbetalte godtgørelser skattepligtige, og dermed vil reglerne om indeholdelse af SP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat samt oplysningspligt være gældende. For at undgå dette kan foreningen i stedet godtgøre bestyrelsesmedlemmet efter bilagsdokumentation. Al udbetaling forudsætter dog, at der er taget beslutning herom på en generalforsamling.

LOVGIVNING OM SKATTEFRI GODTGØRELSE

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175250

Vi har samlet vores mange års erfaring med ejendomsadministration i både artikler og tips. Uanset om I er andels- eller ejerboligforening eller gårdlaug, er der god viden at hente.

VIDEN & TIPS

MERE OM
GÅRDLAUG

Spørgsmålene er ofte mange, når det kommer til administration af et gårdlaug. Du kan læse mere og se vores ydelser til gårdlaug ved at klikke på "Mere om gårdlaug"

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.