BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Husk at indberette renter på fælleslån


AF Lisbeth Bayer , ADM. Ejendomsadministrator HD (R)
Renteudgifter på jeres fælleslån bliver ikke automatisk indberettet til Skat. Det skal du selv huske. En forudsætning for fradragsret er, at fælleslånet er anvendt til finansiering af renoveringsaktiviteter som nyt tag, nye vinduer eller istandsættelse af kloak – eller vandledninger.

Husk at indberette renter på fælleslån

Renteudgifterne skal være fordelt på ejerne

For at du kan få fradrag for dine renteudgifter, SKAL gælden og renteudgifterne være fordelt ud blandt ejerne. Gælden skal med andre ord være tilknyttet jer som enkelte personer. Vest Administrationen har som ejendomsadministrationsselskab ikke adgang til jeres cpr-numre. Derfor vil det ikke være praktisk muligt for os at indberette renteudgiften til skattevæsenet, men vi udarbejder et særskilt regnskab for jeres fælleslån, hvori renteudgifterne er delt ud på hver enkelt ejer.

 

Fordelingstal klar ultimo januar/primo februar

Vores regnskabsafdeling klargør fordelingstallene, og de bliver typisk sendt ud sidst i januar eller i starten af februar. Tallene vil også komme til at ligge på jeres foreningshjemmeside via ProBo.

 

Mere om valg af fælleslån

Fælleslån optaget af ejerforeningen er en meget almindelig måde at finansiere renoveringer i ejendommen på. Ved planlægning af større vedligeholdelsesarbejder skal ejerforeningens økonomiske forhold være afklaret, inden arbejdet sættes i gang. Hvis arbejdet ikke kan finansieres over fællesudgifterne, må foreningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager et realkreditlån eller banklån, eller at ejerforeningen optager et fælleslån.

Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Dog er reglen, at vedtagelsen af fælleslån vedtages med samme flertal som selve det projekt i ejerforeningen, der skal finansieres af fælleslånet. Typisk er det banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil i langt de fleste tilfælde som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer. Hvert medlem har derefter mulighed for at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstal.

Link til årsopgørelse hos SKAT.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. fælleslån? Kontakt din administrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com.

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.