BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Har I styr på quorumreglerne?


AF Gitte Sørensen , ADM. Ejendomsadministrator
Her får du styr på, hvad quorum egentlig er

Har I styr på quorumreglerne?

Quorum? Måske har du helt styr på både ordets betydning, og hvad reglerne omfatter. Hvis du sidder og tænker; ahh den må jeg nok lige ha’ opdateret, kan vi afsløre en lille bid her. Quorum – angiver det minimusantal af medlemmer, der skal være til stede i en forening eller en bestyrelse, for at en afstemning er gyldig.

 

Beslutninger og forslag

I jeres forenings vedtægter kan I læse om reglerne for, hvordan beslutninger og forslag stemmes igennem på generalforsamlingen. læs også artiklen “Hvordan stiller du det gode forslag”. Ofte vil den være at finde i vedtægternes paragraf § 24 eller § 25. Der kan være angivet forskellige regler afhængig af typen af beslutninger og forslag. Det hører til en af dirigentens opgaver at sikre, at quorum er opfyldt.

Hos Vest Administrationen følger vi standardreglerne inden for området. Heraf fremgår det, at mindst 1/5 af de stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen, for at den er beslutningsdygtig. Ved særlige beslutninger skal 2/3 af de stemmeberettigede være til stede.

I mange foreninger foreskriver vedtægten ofte quorum ved ”almindelige beslutninger,” således at mindst 20 % af medlemmerne skal være fremmødt/til stede/repræsenteret – eventuelle fuldmagter vil også indgå i optællingen. Som ”almindelige beslutninger” betragtes:

– Godkendelse af beretning
– Godkendelse af regnskab
– Godkendelse af driftsbudgetter og – eventuelt indenfor den i vedtægten fastlagte procentgrænse – beslutning om forhøjelse af boligafgiften
– Visse typer af forslag
– Valg

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. reglerne? Kontakt ejendomsadministrator Gitte Sørensen på tlf. 3328 0222 eller email gis@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.