BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?


AF Timmy Lund , ADM. Administrationschef
En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter det enkelte bestyrelsesmedlem mod erstatningsansvar og risiko for formuetab som følge af ledelsesansvar.

Content for pages

HVAD DÆKKER EN BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING?

En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter det enkelte bestyrelsesmedlem mod erstatningsansvar og risiko for formuetab som følge af ledelsesansvar. Forsikringsvilkårene / forsikringsbetingelserne kan imidlertid variere. Se efter forsikringssummen, den bør ikke være under 1 mio. kr. Undersøg også, hvordan forsikringen dækker omkostninger og udgifter til sagens afgørelse – typisk advokatomkostninger. Dækkes disse indenfor forsikringssummen eller ud over forsikringssummen? Står der intet i forsikringsbetingelserne om dækning af omkostninger til sagens afgørelse, er det positivt. Så dækkes omkostningerne nemlig ud over forsikringssummen, og så vil hele forsikringssummen være til rådighed til dækning af erstatningskravet.

I forsikringsbetingelserne bør der tydeligt stå, at forsikringen dækker både tidligere, nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

DET BØR DU TJEKKE I FORSIKRINGEN

Selvrisiko – vælg tilbud, hvor den ligger på 0 kr. og fravælg tilbud, hvor der er tale om en procentdel af kravet.

Forsikringen bør dække fortidens synder, altså fejl og forsømmelser begået før forsikringens tegning. Dækning kan her som udgangspunkt opnås, når blot medlemmerne i bestyrelsen i forbindelse med tegningen kan erklære, at de ”intet kendskab har til krav på vej”.

Undtagelser, du bør få fjernet fra tilbud

– Rente eller kurstab, samt tab i forbindelse med låneomlægning

– Tidligere / fratrådte bestyrelsesmedlemmer

– Krav, der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer ved grov uagtsomhed har fremkaldt et formuetab

– Andelsforeningens eventuelle formuetab i tilfælde af bestyrelsens godkendelse af salg af andel til overpris

Ansvar ved byggeprojekter og vedligehold

Bestyrelsen har ansvaret for, at udførelsen af vedligeholdsarbejder på jeres ejendom udføres korrekt. Hvis det for eksempel kan bevises, at bestyrelsen ikke har været god nok til at styre et byggeprojekt, og det har medført, at budgettet blev overskredet, kan foreningens medlemmer i mange tilfælde kræve erstatning.

Spørg vores jurist og byggesagsansvarlig

Har du spørgsmål til, hvilke forsikringer I bør tegne i forbindelse med en byggesag, er du altid velkommen til at kontakte vores byggesagsansvarlige, jurist, Lene Raahauge til råds.

Kontakt os her.

Mere om bestyrelsesansvar

På vores Bestyrelsesakademi var første modul dedikeret til ansvar som bestyrelsesmedlem. Du kan se mere HER.

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Kontakt administrationschef Timmy Lund  på tlu@vestadm.com. Du kan også læse mere om Timmy HER

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.