BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Hvordan skal I forholde jer ved skadedyr i foreningen


AF Timmy Lund , ADM. Administrationschef, Advokat
Skadedyr ses desværre oftere og oftere i foreninger, også selvom de typiske ikke bevæger sig så meget op i højderne. Det er lige fra de mindre og knap så farlige som møl og sølvfisk til de mere skadelige mus, rotter og væggelus, der kan være et kedeligt bekendtskab. Vi guider dig her til, hvad I som forening skal være opmærksom på, hvis I er uheldige at få besøg.

Hvordan skal I forholde jer ved skadedyr i foreningen

Til at starte med er det værd at nævne, at I selv kan gøre en del for at forhindre, at der kommer ubudne gæster.

  • Hold generelt orden i udendørs arealer omkring foreningen
  • Undgå at have madrester liggende udendørs
  • Hold døre/porte til gård og gade lukket
  • Sørg for at der ikke er huller i døre
  • Affaldscontainere skal holdes lukket

 

Når der er kommet ubudne gæster

Har I så først fået uventet og ubudent besøg skal I tage hurtigt affære. Er der tale om rotter, har I pligt til at meddele dette til kommunen hurtigst muligt. Kommunen forestår herefter rottebekæmpelsen. Ved andre skadedyr har beboere også pligt til at melde dette til bestyrelsen og kan blive holdt erstatningsansvarlige, da manglende information og dermed muligheden for at agere kan lede til, at skaden får et større omfang og dermed større omkostninger. Vi anbefaler derfor, at I som bestyrelse sikrer jer, at alle beboere er bevidste om denne meddelelsespligt.

 

Hvem gør hvad

Det er jer som bestyrelse, der forestår, at der bliver sat den rette arbejde i gang for at komme af med skadedyr. Er det på foreningen fællesareal, vil det være bestyrelsen, der alene koordinerer arbejdet med skadedyrsbekæmper, mens beboeren naturligt inddrages, hvis det er i en lejlighed. Vi anbefaler, at der hurtigt kommunikeres via alle relevante platforme, fx opslagstavlen i opgangen samt den digitale opslagstavle via ProBo.

 

Hvis I ikke kan få adgang til lejligheden

Skulle der opstå den uventede situation, at en beboer ikke vil samarbejde og give bestyrelsen/skadedyrsbekæmper adgang til at udføre arbejdet, kan dette i grove tilfælde føre til eksklusion. I kan også få fogedrettens hjælp til at skaffe jer adgang.

I første instans vil kommunalbestyrelsen også kunne påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende. Nægtes der stadig adgang til lejligheden, vil dette altså kunne føre til eksklusion.

 

Hvad med forsikring

Vest Administrationen samarbejder med WillisTowersWatson, der som de eneste via Anticimex, har etableret en rammeaftale for skadedyrsforsikring. Det kan, som nævnt ovenfor, være dyrt for både forening og andelshavere/ejere, hvis der ikke tages hånd om problemet korrekt, og der skal foretages skadedyrsbekæmpelse. Alle vores kunder er blevet tilbudt produktet. Det giver en god tryghed, at man nu som forening kan forsikre sig mod skadedyrsangreb. Tag fat i din daglige ejendomsadministrator hos Vest Administrationen, hvis du vil høre mere om denne unikke forsikring.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. skadedyr i foreningen? Kontakt din ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.