BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Hvordan stiller du det gode forslag til generalforsamlingen?


AF Gitte Sørensen , ADM. Ejendomsadministrator
Generalforsamlingen er en unik mulighed for at få din stemme hørt og udøve din demokratiske stemmeret. Brænder du inde med en god idé, er det muligt her at få den bragt til torvs og afprøvet, om den kan blive realiseret.

Hvordan stiller du det gode forslag til generalforsamlingen?

Ønskerne kan være mange, fx ændringer til vedtægterne, ønsker om fælles vedligeholdelsesdage, maling af stakittet eller nye vinduer i hele ejendommen. Men hvordan får du stillet dit forslag, så det er klart til afstemning?

 

Er der regler for, hvordan et forslag skal formuleres?

Der eksisterer ikke regler for, hvordan et forslag skal formuleres, men hos Vest Administrationen følger vi de regler, der er udstukket af ABF under pkt. 3.4. De anbefaler, at et godt forslag indeholder informationer som:

• Forslagsstillers fulde navn, adresse eller andelsnummer
• Dato. Det sikrer, at forslaget er stillet i rette tid.
• Det er forslagsstillers opgave at formulere en skriftlig begrundelse for forslaget eventuelt med bilag, så emnet er tilstrækkeligt belyst inden vedtagelse. Forslaget skal formuleres, så andelshaverne kan stemme enten ”ja” eller ”nej” til forslaget.

Der kan findes yderligere uddybning om forslag hos ABF her.

 

3 typer forslag

1. Harmløse forslag, der kan stemmes ”ja” og ”nej” til. Det kan for eksempel være farven på stakittet eller vedtagelsen af fælles  arbejdsdage.

2. Vedtægtsændringer eller større renoveringsarbejder. Vedtægtsændringer – her er det vigtigt, at den præcise formulering foreligger på generalforsamlingen. Vedrører forslaget et større renoveringsarbejde, anbefaler vi, at forslaget indeholder et gennemarbejdet materiale.

3. Opløsning af foreningen.

 

Hvordan bliver et forslag godkendt?

Nedenstående vil være den typiske fremgangsmåde, men der kan være forskel i jeres forenings vedtægter.  I de tilfælde vil det være jeres vedtægter, I skal følge.

Forslag af type 1: Her skal flere stemme ”ja” end ”nej,” og mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslag af type 2: Her kræves det, at 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af dem stemmer ”ja.”

Forslag af type 3: Handler om foreningens opløsning, og det kræver 4/5 af de stemmeberettigede.

 

Mød op – ellers kan det blive dyrt

Det er ikke nok, at forslaget er formuleret korrekt og indleveret til tiden. Det kræver også, at der er nok stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke det er tilfældet, vil det være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det koster både tid og penge. Derfor vil vi anbefale, at du møder op og tager dine naboer med. Tænk også over hvordan jeres generalforsamling bliver attraktiv for alle at deltage i. Alternativt få fuldmagter fra dem, der ikke har mulighed for at deltage.

 

Behov for hjælp og sparring

Du er altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator, hvis du har brug for yderligere uddybning.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. det gode forslag på generalforsamling? Kontakt din ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.