BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Penge under bordet ved salg af andelsboliger


AF Maja Hjersted , ADM. Ejendomsadministrator
Priserne på ejerboliger i København stiger, og det gør andelslejligheder, der har loft på værdien særligt attraktive

Content for pages

Penge under bordet ved salg af andelsboliger

Priserne på ejerboliger i København stiger, og det gør andelslejligheder, der har loft på værdien særligt attraktive. Riften på ledige andelsboliger betyder, at flere haster sig ud i et køb. Og det betyder desværre også, at mange sælgere fristes til at tage penge under bordet. Men det er ikke alene ulovligt, det kan også give sælger op til fire måneders fængsel, hvis det bliver opdaget.

I dagspressen har man kunnet læse om flere købere, der har følt sig tvunget til at betale penge under bordet, hvis de skulle gøre sig håb om at komme i nærheden af en lejlighed. Fænomenet opstår, når priserne på ejerlejlighederne når op på et tilstrækkeligt højt niveau. Da bliver det for mange mere interessant at købe andelsboliger, da disse i kraft af lovgivningen har priserne låst fast på et forholdsvis lavt niveau.

For at skjule det gøres det oftest på kreative måder. Sælger kan fx bede om mange penge for et maleri, en stol eller et gardin, som de lader hænge. Udfordringen er efterfølgende, at det bliver svært at bevise, at der bliver betalt penge under bordet, da de ikke bliver overført fra konto til konto, men betalt kontant.

 

Penge under bordet kan give fire måneders fængsel

I 2005 blev det strafbart med op til fire måneders fængsel at modtage sorte penge ved andelsboligsalg. Men i Danske Boligadvokater har man kun hørt om omkring 10 sager, der er blevet ført efter den nye lov. ”Jeg vil tro, at mange købere føler, at det er omsonst at anmelde det, for pengene er jo ofte givet på en måde, som ikke kan bevises. Sælger er jo ikke så dum at lave papirer på det,” udtaler formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen til Politiken.

 

Vest Administrationens anbefaling når sælger kræver penge under bordet

Problemet med penge under bordet er svært at komme til livs og kan nok aldrig helt elimineres. Juridisk er lovgivningen klar, men som køber kan det være svært at bevise, og du risikerer, at dine penge går tabt.

Hos Vest Administrationen har vi fokus på problemet og anbefaler dig, som køber, at gå til foreningens bestyrelse, hvis du oplever, at sælger vil have penge under bordet. Det vil som oftest være eksklusionsgrund, hvis bestyrelsen opdager, at en andelsbolighaver tager penge under bordet.

 

Dine muligheder som køber

Kommer du som køber ud for, at sælger har forlangt en overpris i form af penge under bordet, kan du benytte dig af én af to muligheder over for sælger:

1. Du kan som køber ophæve handlen, ydelsen vil herefter gå tilbage. Det vil sige, at køber får sine penge tilbage, og sælger ”får” sin andelsbolig tilbage. Dette følger af andelsboliglovens § 16, stk. 1.

2. Eller du kan i stedet vælge at beholde andelsboligen, men kræve det for meget betalte tilbage fra sælger jf. andelsboliglovens § 16, stk. 3. Dette beløb betegnes som ”overprisen,” og er underlagt en forældelsesfrist, for så vidt angår købers krav mod sælger, på 3 år fra ”overdragelsen”, dvs. aftalens indgåelse (underskrifterne).

 

Præventive forslag til bestyrelsen

Bestyrelsen i en andelsforening kan ligeledes have svært ved at afsløre svindel med prissætningen. Derfor anbefaler vi følgende præventive tiltag:

• Ventelister: En måde at komme det livs på er, at foreningen opretter en venteliste, der gør det umuligt at sælge og få penge under bordet. Ventelister kan fx håndteres via Waitly, som Vest Administrationen samarbejder med.

• Dusør/præmier: Reagér, hvis I opdager, at der i forbindelse med et salg bliver talt om dusør eller præmier.

• Eksklusion: Vær konsekvente og ekskludér, hvis I opdager, at der er taget en overpris.

• Informér: Skriv om konsekvenserne på foreningens hjemmeside på ProBo eller i nyhedsbreve. Tag en snak med køber og sælger i forbindelse med et salg og bed dem om at bekræfte, at der ikke er indgået en aftale om betaling udover den fastsatte pris i overdragelsesaftalen.

• Vedtægterne: Føj det ind i foreningens vedtægter

 

Læs mere

business.dk: Penge under bordet ved salg af andelsboliger i København
Politiken: Andelskøbere presses til at betale under bordet (kræver abonnement)

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. penge under bordet ved salg af andelsboliger? Kontakt din ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.