BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Tips til cykeloprydning i ejer- og andelsforeninger


AF Maja Hjersted , ADM. Ejendomsadministrator
Gamle støvede rustne cykler står ofte og fylder op i kældre og cykelstativer. Men hvem har ansvaret for oprydningen, og hvor afleverer man cyklerne?

Tips til cykeloprydning i ejer- og andelsforeninger

Som ejere i en ejer- eller andelsforening er I selv ansvarlige for oprydningen af cykler på private arealer. Det er også jeres eget ansvar at mærke, indsamle og bestille afhentning af de gamle cykler.

 

GOD IDÉ AT VARSLE

Inden selve mærkningen er det en god idé at varsle de øvrige beboere. Skriv i varslingen en dato for, hvornår cyklerne bliver mærket, eller en dato for, hvornår beboere senest skal have mærket deres cykler, hvis de selv skal stå for mærkningen. Udover det skal der også være en dato for, hvornår cyklerne tidligst bliver fjernet fra boligforeningens område. Varslingen bør ske 14 dage før mærkningen både via brev i postkassen, email/ProBo og opslag på opslagstavler i foreningen.

 

HVILKE CYKLER SKAL MÆRKES?

Som udgangspunkt mærkes alle cykler på boligforeningens areal. Her er det vigtigt at huske cykler, der står i stativer, der er monteret på både indre og ydre husmure og cykler, der står op ad både indre og ydre husmure og i cykelkældre. Det gælder ikke cykler i stativ monteret på fortov eller vejbane, med mindre selve vejen også er privat. Det anbefales, at boligforeningen foretager mærkningen i de timer, hvor flest cykler er i brug fx i dagtimerne, hvor mange er på arbejde.

 

HVORDAN SKAL CYKLERNE MÆRKES?

Der er ikke lovkrav for, hvordan der mærkes, men det er vigtigt, at ejeren af cyklen har en tydelig/synlig mulighed for at vise, at cyklen er i brug. Københavns Kommune anbefaler følgende tre muligheder:

 

1. Synlig tape – anbefales

Mærkning af cykler med tape rundt om et hjul, så tapen synligt brydes, når cyklen tages i brug. Det kan ske, at tapen bliver brudt, hvis cyklen bliver flyttet eller vælter, derfor anbefales det at sætte tapen to gange rundt om hjul/skærm. Fordelen ved at boligforeningen sætter tape på cyklerne er, at cyklens ejer aktivt skal bryde tapen for at tage cyklen i brug.

 

2. Strips

Uddeling af strips til beboerne. Cykler, der ikke har fået påsat en strip, bliver betragtet som efterladte og er klar til afhentning. Strips vedlægges med varslingsbrev i postkassen. Ulempen kan være, at beboere glemmer det, og dermed skal viceværter/bestyrelser håndtere en masse enkeltsager.

 

3. Mærkat

Påsætning af mærkat på cykler. Mærkatet skal fjernes af beboeren, så det bliver tydeligt, hvilke cykler, der er i brug. Ulempen kan være, at beboerne kan glemme at fjerne mærkatet.

 

HVORNÅR MÅ CYKLEN FJERNES?

Der er ikke lovmæssige krav til, hvor længe en cykel skal være mærket, inden den bliver fjernet. KBH Politi/Hittegods anbefaler, at cyklen står med mærkning i 30 dage, før foreningen fjerner cyklen og i sommerperioden omkring 6 uger.

 

HVEM AFHENTER CYKLERNE?

Københavns Politi har udliciteret afhentningen af cykler til Københavns Kommune. Boligforeningerne må ikke selv køre cykler til skrot, på genbrugspladsen eller videresælge cyklerne. Boligforeningens beboere må som privatpersoner gerne bortskaffe deres cykel ved at køre den på genbrugsstation eller donere den til almennyttige formål.

I Gentofte Kommune afhentes cyklerne via storskraldsordningen, hvis de er forsynet med en seddel mærket ”storskrald, navn og adresse”.
I Frederiksberg Kommune sker indsamling af cykler på privat område, kan cyklerne mærkes med manillamærker. Beboerne skal informeres om indsamling af cykler på jeres grund for eksempel ved opslag på området. Efter 4 uger skal I kontakte Politiets Hittegodskontor for at lave en aftale om aflevering af de indsamlede cykler.

Vi anbefaler, at du altid tjekker din kommunes regler for afhentning af cykler.

Læs mere i København kommunes guide til cykeloprydning.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. cykeloprydning? Kontakt din ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.