BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGER


AF Timmy Lund , ADM. Administrationschef, Advokat
Som boligforening kan I få tilladelse til at overvåge områder med almindelig færdsel

TV-overvågning

Boligforeninger har mulighed for at få tilladelse til TV-overvågning af områder med almindelig færdsel. Betingelsen for at opnå tilladelse er, at overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Tilladelsen gives af politiet. Steder som fx kældergange, affaldsrum, private p-kældre, vaskekældre m.v, hvor der ikke er almindelig gennemgang, kan overvåges uden politiets tilladelse, men skal overholde strenge krav fra Datatilsynet og persondataloven.

 

TV-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel

Hovedreglen er, at private IKKE må foretage overvågning af en offentlig eller privat gade, plads, vej, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller lignende areal, hvor der kan forekomme almindelig færdsel. TV-overvågningsloven blev ændret i 2010, så boligorganisationer fik tilladelse til at gøre det efter en række nærmere betingelser.

 

Tv-overvågningslovens § 2, stk. 2
Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.

 

Beslutningen om at iværksætte TV-overvågning skal være truffet i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter. Oftest er overvågning ikke nævnt i vedtægterne som en del af bestyrelsens kompetence, og en overvågning kræver derfor en generalforsamlingsbeslutning.

 

TV-overvågning på områder, der IKKE benyttes til almindelig færdsel

TV-overvågningsloven regulerer ikke, hvornår private må foretage TV-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel. Disse områder omfatter skralderum, aflåste p-kældre, vaskeri m.v.. Om der kan iværksættes TV-overvågning af disse områder skal afgøres efter persondataloven.

Datatilsynet anbefaler i deres pjece ”Vejledning om TV-overvågning i boligorganisationer m.v.”, at TV-overvågning kun iværksættes, når der er tale om meget alvorlige forhold, og andre mindre indgribende midler er forsøgt uden held. Enkeltstående tyverier og hærværk er ikke nok til at begrunde TV-overvågning. Der skal også her være tale om, at TV-overvågningen skal forebygge og bekæmpe kriminalitet.

 

Hensynet til beboernes privatliv – privacy zoner

Der må ikke være tale om, at beboerne kan risikere at blive overvåget i deres eget hjem. TV overvågning skal overholde en række andre regler blandt andet straffelovens paragraf 264 a. Det kan derfor være nødvendigt at etablere såkaldte ’privacy zoner’, herved forstås en teknisk foranstaltning, der sørger for, at alle områder, der ikke må overvåges, er dækket af sorte markeringer på billederne. På den måde undgår man overvågning af for eksempel haver og altaner.

 

Krav til opbevaring, sletning, udlevering af optagelser m.m.

En lang række andre skrappe krav gør sig gældende, som man bør sætte sig ind i, inden man kaster sig ud i TV-overvågning. Det gælder for eksempel krav til overvågningens omfang, opbevaring, sletning, udlevering og anvendelse af optagelser, indsigtsret for de personer, der bliver optaget, datasikkerhed m.m..

 

Ønsker du at gå mere i dybden

Kilder:
Datatilsynet www.datatilsynet.dk tjek menupunktet: Tv-overvågning (datatilsynet.dk)
Det Kriminalpræventive Råd www.dkr.dk tjek menupunktet:Effekten af tv-overvågning til opklaring og forebyggelse af kriminalitet - Det Kriminalpræventive råd (dkr.dk)

 

Behov for hjælp og sparring

Har du spørgsmål vedr. TV-overvågning i boligforeninger? Kontakt administrationschef Timmy Lund på tlu@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.