Lovpligtige advokatoplysninger

LOVPLIGTIGE ADVOKATOPLYSNINGER

Lovpligtige advokatoplysninger om ejendomsadministrationschef og advokat Timmy Lund

Timmy Lund er beskikket som advokat i 2002 af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Det Danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98

Advokat Timmy Lund har tegnet ansvarsforsikring med en forsikringssum på 2,5 millioner kroner, hvilket også er den ansvarsbegrænsning, Vest Administrationen A/S har, og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet i Vest Administrationens regi.

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i TRYG, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. CVR-nr. 24260666, tlf. 7011 2020 under police nr. 674 20.328.

Såfremt bistand ønskes, og advokat Timmy Lund påtager sig sagen, skal der indsendes billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort samt adresselegitimation i form af sygesikringsbevis eller andet offentligt dokument, f.eks. ejendomsskattebillet el. lign. Dette lovpligtige krav er i overensstemmelse med reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v. (Hvidvaskloven). Alle oplysninger opbevares og behandles naturligvis fortroligt. Vest Administrationen A/S er dog omfattet af reglerne vedr. hvidvask og har derfor pligt til at videregive oplysninger til relevante instanser i tilfælde af mistanke om hvidvask eller finansiering af terror.

Advokat Timmy Lund er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder naturligvis de advokatetiske regler.

Dansk rets almindelige regler gælder i forhold til evt. tvister, ansvar, erstatning etc. Således anvendes der ikke særlige lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

Link til Timmy Lunds profil HER.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Vest Administrationen A/S har cvr.nr. 25333969

Ejendomsadministration er et kompleks område med mange regler og paragraffer, der ændrer sig løbende. Vi har i Vest Administrationen A/S mange års erfaring og ved, hvad der er af udfordringer for jer som bestyrelse. Den viden vil vi gerne dele ud af, så det bliver nemmere for jer. Derfor har vi samlet spørgsmål og svar på både stort og småt i en vidensbase. Der er de tungere juridiske temaer og de lidt lettere om vedligeholdelse af lejligheder.

VIDEN

VORES MEDARBEJDERE, JERES TEAM


Hvis du endnu ikke er overbevist om, at Vest Administrationen skal være jeres nye administrator, kan et kig på vores medarbejdere måske hjælpe. Kompetencerne er i top, til gavn for både jer som bestyrelse og alle beboere i jeres forening.

MØD HELE TEAMET

DET SIGER VORES KUNDER

VI GØR DET LET AT SKIFTE TIL VEST ADMINISTRATIONEN

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.