BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Gode råd om nabostøj


AF Lisbeth Bayer , ADM. Ejendomsadministrator HD (R)
Nabostøj er en evig kilde til uoverensstemmelser i andels- og ejerboligforeninger. Her kan du få gode råd baseret på forskning

GODE RÅD OM NABOSTØJ

Der kan være mange årsager til uenigheder blandt naboer. Det gælder især i andels- og ejerboligforeninger, hvor man bor tæt. Én af de mest oplagte årsager er dog støj fra naboer, når nogle holder fest til sent om natten, andre hører høj musik om morgenen og andre igen har børn, der hopper og leger på stuegulvet. Op til en tredjedel af alle beboere i lejligheder er generet af nabostøj, og mere end to ud af tre konflikter handler om støj, viser undersøgelser.

Heldigvis har Institut for Antropologi på Københavns Universitet, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania, forsket i problemstillingen og er kommet frem med konkrete løsningsforslag.

Først og fremmest handler det både om det tekniske, altså hvordan bygningen er bygget eller skal bygges, og så om det sociale, altså relationerne imellem naboer. Nedenfor giver vi et overblik over, hvad I som bestyrelse kan være opmærksomme på.

Start med at forsøge at lokalisere, hvor støjen kommer fra. Det kan være vanskeligt, men hvis man som naboer sammen prøver at hjælpe hinanden, kan man komme langt og har større chance for at få udbedret problemet.

 

Teknisk

Støjgener opstår i høj grad grundet manglende lydisolering i de mange ældre etageejendomme, vi har herhjemme, især i Hovedstaden. Det kan der heldigvis gøres noget ved rent byggeteknisk. Afhængig af hvor problemet opstår, kan nogle af nedenstående indsatser være relevante:

 • Forsatsvæg
 • Lydisolerende loft
 • Trinlyddæmpende gulv
 • Isolering af utætheder
 • Dæmpning af trappestøj
 • Reduktion af vibrationsstøj

 

Det er dog ikke alle løsninger, der ligger lige for, af forskellige årsager. Det kan fx være:

 • Store renoveringer er dyre og krævende
 • Lydisolering kan kræve æstetiske kompromiser
 • Nogle steder fungerer standardløsninger ikke
 • Der mangler information om bygningens lydforhold
 • Professionel rådgivning er dyrt kompliceret for private (her kan det være en fordel at hele foreningen indgår i projektet, da der sjældent er tale om et problem i kun én lejlighed)
 • Mangel på specialviden om lydisolering hos håndværkere

 

Uanset problemet og projektets omfang er anbefalingen fra forskningsprojektet, at man som bestyrelse i en andels- eller ejerboligforening inddrager beboerne og snakker om de dilemmaer, der oftest er, når der skal foretages byggetekniske løsninger. Det samme gør vi naturligvis som ejendomsadministrator med fokus på andels- og ejerboligforeninger i Hovedstaden. Nedenstående spørgsmål kan tjene til inspiration i dialogen:

 

Eksempler på praktiske dilemmaer

 • Vil vi opsætte en forsatsvæg og gøre rummet, hvor den opsættes, 10 cm mindre, eller vil vi hellere leve med støjen fra naboen?
 • Vil vi opsætte et lydisolerende loft, der sænker loftshøjden og dækker de originale lofter, eller foretrækker vi at udholde lyden af trin og møbler på overboens gulve?
 • Vil vi have besværet med at få lagt et nyt trinlyddæmpende gulv i lejligheden, eller vil vi hellere sætte filtdupper under alle møbler og eventuelt lægge gulvtæpper på i udvalgte rum og så håbe, at underboen kan leve med det?
 • Vil det give mening for os kun at lydisolere i de(t) rum, hvor vi er særligt generede, fx i soveværelset eller stuen?
 • Er vi åbne for midlertidigt at fraflytte boligen i den periode, lydisoleringen bliver lavet?

 

Eksempler på økonomiske afvejninger

 • Er jeg som ejer eller andelshaver villig til at investere i min bolig for at forbedre dens lydisolering, trods eventuel merudgift til tillægslån?
 • Er vi som lejere villige til at bakke op om en bedre lydisolering, hvis det medfører en lidt højere husleje?

 

Socialt

I tillæg til de tekniske løsninger, kan der ifølge forskningsprojektet hentes meget ved at styrke relationerne naboer i mellem. Det gør det lettere at leve sammen og løse konflikter generelt. Her er tre forslag til, hvordan jeres forening kan imødekomme udfordringerne:

 • Skab fælles forståelse med en lytteworkshop (samler beboere og lytter på tværs af lejligheder)
 • Brug husordenen aktivt (specificer ikke kun regler men også en vejledning til, hvordan den svære dialog gribes an)
 • Styrk mulighederne for konfliktmægling (tilbyd hjælp fra en ekstern konfliktmægler)

 

Som ejendomsadministrator med mange års erfaring er det i Vest Administrationen vores oplevelse, at dialogen mellem de implicerede parter rækker langt. Og her kan ovenstående forslag være med til at styrke den gode dialog.

Der er dog desværre også barrierer for dialogen. Herunder er nævnt fire, som forskningsprojektet peger på:

 • Dialogen om nabostøj er kulturelt grænseoverskridende,
 • Nabostøj opfattes som parternes eget problem,
 • Konflikter om nabostøj er svære at løse juridisk,
 • Konfliktmægling bruges for lidt og for sent.

 

Det anbefaler projektet

Ud fra ovenstående anbefaler forskningsprojektet otte mulige indsatsområder:

 • Tænk lydisolering ind i større renoveringsprojekter
 • Gå pragmatisk til opgaven
 • Oplys beboerne om deres muligheder
 • Gør lydisoleringstiltag økonomisk attraktive
 • Forventningsafstem bygningens lydforhold med beboerne
 • Afsæt midler til konfliktmægling
 • Sæt fokus på akustik og lydmiljø i projektering
 • Tænk byggeteknisk og relations skabende løsninger sammen

 

Der kan findes meget mere om projektet her https://nabostoj.dk/wp-content/uploads/2021/04/kortlaegning_nabostoej_april-2021.pdf. Via linket er der fx uddybning af flere af ovenstående forslag og indsatsområder.

 

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål? Kontakt jeres ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.