BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Tinglysning af servitut på naboejendom


AF Timmy Lund , ADM. Administrationschef, Advokat
Her kan du få inspiration til, hvad en proces med Tinglysning af en servitut kræver.

Tinglysning af servitut - læs om gode erfaringer

At få tinglyst en servitut er sjældent helt ligetil. Hvis det er hos en ejerforening på nabogrunden, er det ofte mere kompliceret, da der er endnu flere interessenter. Den erfaring blev vi rigere i Vest Administrationen i 2021, da en af vores kunder skulle have lagt dræn ved deres forening. Her får du vores erfaringer, som måske kan være relevante for jer i fremtiden.

Udfordringen for vores kunde var, at det ifølge Tinglysningsretten var nødvendigt, at alle ejere, (det var en ejerforening), i naboforeningen skrev under, for at servitutten kunne tinglyses. Dette var vi i Vest Administrationen ikke enige i. Det ville være et uforholdsmæssigt stort arbejde, og det ville det være tæt på umuligt at få alle til at skrive under, da det ikke var af stor interesse for den enkelte ejer. Derudover ville det ikke være muligt at få servitutten tinglyst, hvis blot én enkelt ejer modsatte sig.

Vi prøvede derfor først alene med den tegningsberettigede bestyrelses underskrift. Dette var ifølge Tinglysningsretten desværre ikke nok, da alle ejere skal være bekendt med og kunne tage stilling til, at der bliver foretaget en tinglysning på deres ejendom, og derfor skulle der enten foreligge underskrift fra samtlige ejere eller fremvises dokumentation for behørig vedtagelse på generalforsamlingen.

Vedtagelse på generalforsamling kan tolkes forskelligt

Punktet om servitutten blev taget med på generalforsamling i naboforeningen og vedtaget med simpelt flertal, men trods dette afvist igen af Tinglysningsretten. Begrundelsen var, at samtlige ejere skulle underskrive dokumentet, og alternativt skulle dokumentation for behørig vedtagelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 5 vedhæftes. I foreningens vedtægter § 5 står hvor mange fremmødte, der skal være, når det drejer sig om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning (se iøvrigt her for mere om quoru reglerne). Tinglysningsretten havde endvidere skrevet, at det bemærkes, at der alene har været mødt 11 ud af 35 ejerlejligheder. Lettere forvirrende, men et godt eksempel på, hvordan jura kan fortolkes forskelligt, og vi valgte derfor at kære Tinglysningens afgørelse til Landsretten.

Beslutningen blev ændret

Begrundelsen for at forsøge i Landsretten var, at ud fra den almindelige foreningsretlige forståelse, forstås simpelt stemmeflertal, som at størstedelen af de fremmødte (ikke de stemmeberettigede) skal stemme for forslaget. På den afholdte generalforsamling blev forslaget enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Det vil sige, at samtlige af de fremmødte stemte for. Der skete derfor efter vores opfattelse en korrekt vedtagelse i henhold til vedtægtskravet, da vedtægternes § 5 alene indeholder et krav om hvor mange fremmødte, der skal være, når det drejer sig om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Dette underbygger, at der ikke gælder et sådant krav for andre vedtagelser. Tinglysningsretten valgte at omgøre deres afgørelse, inden Landsretten traf en afgørelse.

Læringen og budskabet fra vores side er, at det, udover en god portion tålmodighed, er en god ide at holde fast i de regler for vedtagelse af beslutninger, der gælder i foreningen, uanset hvad Tinglysningen måtte sige i første omgang.

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. tinglysning? Kontakt administrationschef og advokat Timmy Lund på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com.

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.