TV-overvågning – Strenge krav til boligforeninger

Boligforeninger har mulighed for at få tilladelse til TV-overvågning af områder med almindelig færdsel. Betingelsen for at opnå tilladelse er, at overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Tilladelsen gives af politiet. Steder som fx kældergange, affaldsrum, private p-kældre, vaskekældre m.v, hvor der ikke er almindelig gennemgang, kan overvåges uden politiets tilladelse, men skal overholde strenge krav fra Datatilsynet og persondataloven.

 

TV-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel
Hovedreglen er, at private IKKE må foretage overvågning af en offentlig eller privat gade, plads, vej, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller lignende areal, hvor der kan forekomme almindelig færdsel. TV-overvågningsloven blev ændret i 2010, så boligorganisationer fik tilladelse til at gøre det efter en række nærmere betingelser.

 

Tv-overvågningslovens § 2, stk. 2
Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.
 

Beslutningen om at iværksætte TV-overvågning skal være truffet i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter. Oftest er overvågning ikke nævnt i vedtægterne som en del af bestyrelsens kompetence, og en overvågning kræver derfor en generalforsamlingsbeslutning.

 

TV-overvågning på områder, der IKKE benyttes til almindelig færdsel
TV-overvågningsloven regulerer ikke, hvornår private må foretage TV-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel. Disse områder omfatter skralderum, aflåste p-kældre, vaskeri m.v.. Om der kan iværksættes TV-overvågning af disse områder skal afgøres efter persondataloven.

Datatilsynet anbefaler i deres pjece ”Vejledning om TV-overvågning i boligorganisationer m.v.”, at TV-overvågning kun iværksættes, når der er tale om meget alvorlige forhold, og andre mindre indgribende midler er forsøgt uden held. Enkeltstående tyverier og hærværk er ikke nok til at begrunde TV-overvågning. Der skal også her være tale om, at TV-overvågningen skal forebygge og bekæmpe kriminalitet.

 

Hensynet til beboernes privatliv – privacy zoner
Der må ikke være tale om, at beboerne kan risikere at blive overvåget i deres eget hjem. TV overvågning skal overholde en række andre regler blandt andet straffelovens paragraf 264 a. Det kan derfor være nødvendigt at etablere såkaldte ’privacy zoner’, herved forstås en teknisk foranstaltning, der sørger for, at alle områder, der ikke må overvåges, er dækket af sorte markeringer på billederne. På den måde undgår man overvågning af for eksempel haver og altaner.

 

Krav til opbevaring, sletning, udlevering af optagelser m.m.
En lang række andre skrappe krav gør sig gældende, som man bør sætte sig ind i, inden man kaster sig ud i TV-overvågning. Det gælder for eksempel krav til overvågningens omfang, opbevaring, sletning, udlevering og anvendelse af optagelser, indsigtsret for de personer, der bliver optaget, datasikkerhed m.m..

 

Ønsker du at gå mere i dybden
Kilder:
Datatilsynet www.datatilsynet.dk tjek menupunktet: Vejledning om TV-overvågning i boligorganisationer
Det Kriminalpræventive Råd www.dkr.dk tjek menupunktet: Krav til TV- overvågning

 

Behov for hjælp og sparring
Du er altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator, hvis du har brug for yderligere uddybning.

Oversigt over medarbejdere.

 

« Tilbage til oversigt

Log på ProBo


Klik på linket nedenfor og log på din ejendoms ProBo, hvor du kan hente ejendommens nøgledokumenter m.m.


https://probo.dk/

Hvad leder du efter?


Brug formularen til at finde det du søger i vores mange artikler omkring andelsboliger, ejerboligforeninger og ejendomsadministration: